Contributie 2018

Beste mensen,
Afgelopen dinsdag en woensdag zijn de contributiefacturen 2018 verzonden. Inmiddels zijn daar een aantal relevante vragen over binnengekomen.

Even in het kort: Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van het kantoor, Mediscon, die jaren onze contributie inning heeft verzorgd. Vanaf 2018 regelt Carla van Schagen, BackOffice|C, de contributie-inning voor de NDV.
Dit betekent dat de bankrekening van Mediscon niet meer gebruikt kan worden en dat er een nieuwe bankrekening door en voor de vereniging is geopend voor de contributie-betalingen. Deze bankrekening staat op naam van de NDV.
Op de website en in het colofon van Arbor Vitae kunt u de onderstaande gegevens nalezen.

Contributierekening
IBAN NL40 ABNA 0549 3282 03,  BIC ABNANL2A,
ten name van NDV, GROU

LET OP DIT BETREFT EEN GEWIJZIGD REKENINGNUMMER
Vragen over contributie-inning: contributie(@)dendrologie.nl

De ingekomen vragen:
Ik heb een rekening ontvangen van de NDV, is deze echt afkomstig van de NDV?
•Ja, de factuur die u heeft ontvangen is daadwerkelijk afkomstig van de NDV.

In mijn gegevens staat een ander rekeningnummer, is er iets gewijzigd of ….?
•Ja, het rekeningnummer waarop de contributie overgemaakt moet worden is inderdaad gewijzigd, u kunt dit controleren door even op de website te kijken of in het colofon van Arbor Vitae.

Wat moet ik als betalingskenmerk vermelden?
•Bij overschrijven stellen we het op prijs als u uw factuurnummer en lidnummer vermeldt.

Ik kan de pdf wel open, maar dat andere bestand niet?
•Het tweede bestand is een xml bestand, u hoeft daar verder niets mee. Wel kan het gebruikt worden voor automatische inlezen in een boekhoudpakket. Dit is een service naar leden die een bedrijf hebben of de factuur willen declareren bij de werkgever.

Mocht u vragen hebben over de contributie dan kunt ze stellen aan Carla van Schagen: contributie@dendrologie.nl

Geef een reactie