Colofon

Website van de Nederlandse Dendrologische Vereniging

Bestuur
Voorzitter – J.A.P.M. (Jos) Koppen
Vice-voorzitter – H.D. (Huib) Sneep
Secretaris – Ir. H.J.M. (Harry) de Coo
Penningmeester – Ir. A.J.M. (Twan) Gremmen
Bestuurslid – Ing. E. (Evelien) Romme
Bestuurslid – M.A.A. (Marrion) Hoogenboom – van Echtelt

Secretariaat
Ir. H.J.M. (Harry) de Coo
Nieuwe Onnastraat 96, 8331 MC Steenwijk
Tel. 06-83 40 53 14
E-mail: h.decoo(@)dendrologie.nl

Penningmeester
Ir. A.J.M. (Twan) Gremmen
Sir Winston Churchilllaan 289-F041
2288 DB Rijswijk
E-mail: twan.gremmen(@)dendrologie.nl

IBAN: NL56 ABNA 0526 1460 79 t.n.v. NDV te Steenwijk,
BIC: ABNANL 2A

Contributierekening
IBAN NL40 ABNA 0549 3282 03 t.n.v. NDV te Steenwijk,
BIC ABNANL2A
Vragen over contributie-inning: contributie(@)dendrologie.nl

Activiteiten
Secretariaat
Johan Mullenders
Tel.06-44 32 44 26
E-mail: johan.mullenders(@)dendrologie.nl
Boxtelplein 21,
1324 XH  Almere

Commissie Scholing en Opleiding
Secretariaat
Marrion Hoogenboom
E-mail: marrion.hoogenboom(@)dendrologie.nl

Bibliotheek
De bibliotheek bevindt zich in het ontvangstgebouw van Trompenburg Tuinen & Arboretum, Honingerdijk 86 in Rotterdam en is alleen te raadplegen na telefonische afspraak: Tel. 010-2330166. Uitlenen van boeken is niet mogelijk. De titellijst staat hier.