Colofon

Website van de Nederlandse Dendrologische Vereniging

Bestuur
Voorzitter – J.A.P.M. (Jos) Koppen
Vice-voorzitter – H.D. (Huib) Sneep
Secretaris – Dr. R. (Roger) Bickerstaffe
2e Secretaris – Ir. H.J.M. (Harry) de Coo
Penningmeester – Ir. A.J.M. (Twan) Gremmen
Bestuurslid – Ing. E. (Evelien) Romme
Bestuurslid – I.A. (Ingrid) van der Ven
Bestuurslid – M.A.A. (Marrion) Hoogenboom – van Echtelt

Secretariaat
Houtweg 3, 1251 CR Laren NH;
E-mail: roger.bickerstaffe(@)dendrologie.nl

Penningmeester
Ir. A.J.M. (Twan) Gremmen
Sir Winston Churchilllaan 289-F041,
2288 DB Rijswijk
E-mail: twan.gremmen(@)dendrologie.nl

ABN AMRO bankrekening: IBAN NL56 ANBNA 0526146078, BIC ABNANL2A, ten name van de NDV, Rijswijk

IBAN NL40 ABNA 0549 3282 03, BIC ABNANL2A,
ten name van NDV, GROU
LET OP DIT BETREFT EEN GEWIJZIGD REKENINGNUMMER
Vragen over contributie-inning: contributie(@)dendrologie.nl

Activiteiten
Secretariaat
Johan Mullenders
Tel.06-44 32 44 26
E-mail: johan.mullenders(@)dendrologie.nl
Boxtelplein 21,
1324 XH  Almere

Scholing
Secretariaat
Ingrid van der Ven
Surinamelaan 28
1213 VN Hilversum
Tel. 06 51434278
E-mail: ingrid.vanderven(@)dendrologie.nl

Bibliotheek
De bibliotheek bevindt zich in het ontvangstgebouw van Trompenburg Tuinen & Arboretum, Honingerdijk 86 in Rotterdam en is alleen te raadplegen na telefonische afspraak: Tel. 010-2330166. Uitlenen van boeken is niet mogelijk. De titellijst staat hier.