Colofon

Website van de Nederlandse Dendrologische Vereniging

Bestuur
Voorzitter – J.A.P.M. (Jos) Koppen
Vice-voorzitter – Ing. J.H. (Jaap) Smit
Secretaris – Dr. R. (Roger) Bickerstaffe
2e Secretaris – J.L. (Johan) Mullenders
Penningmeester – Ir. H.J.M. (Harry) de Coo
Bestuurslid – Ing. E. (Evelien) Romme
Bestuurslid – I.A. (Ingrid) van der Ven

Secretariaat
Houtweg 3, 1251 CR Laren NH;
E-mail: roger.bickerstaffe(@)dendrologie.nl

Penningmeester
Ir. H.J.M. (Harry) de Coo
Nieuwe Onnastraat 96,
8331 MC Steenwijk
E-mail: h.decoo(@)dendrologie.nl

ABN AMRO bankrekening: IBAN NL56 ANBNA 0526146078, BIC ABNANL2A, ten name van de NDV, Steenwijk

IBAN NL40 ABNA 0549 3282 03, BIC ABNANL2A,
ten name van NDV, GROU
LET OP DIT BETREFT EEN GEWIJZIGD REKENINGNUMMER
Vragen over contributie-inning: contributie(@)dendrologie.nl

Activiteiten
Secretariaat
Johan Mullenders
Tel.06-44 32 44 26
E-mail: johan.mullenders(@)dendrologie.nl
Boxtelplein 21,
1324 XH  Almere

Scholing
Secretariaat
Ingrid van der Ven
Surinamelaan 28
1213 VN Hilversum
Tel. 06 51434278
E-mail: ingrid.vanderven(@)dendrologie.nl

Bibliotheek
De bibliotheek bevindt zich in het ontvangstgebouw van Trompenburg Tuinen & Arboretum, Honingerdijk 86 in Rotterdam en is alleen te raadplegen na telefonische afspraak: Tel. 010-2330166. Uitlenen van boeken is niet mogelijk. De titellijst staat hier.