Cursusoverzicht

U kunt zich inschrijven voor het scholingsjaar 2024 (start maart).
Voor alle drie aangeboden cursus geldt dat deze vol zitten. U kunt zich wel inschrijven als geïnteresseerde, u komt dan op de reservelijst en heeft ook voorrang voor het cursusjaar 2025. Dus inschrijven is altijd gewenst.

Cursus A
Basiscursus: “Inleiding tot de Dendrologie”

Deze cursus behandelt een deel van het veel toegepaste houtige sortiment. Aan de orde komen, naast de winter- en zomerkenmerken, de gebruikswaarden van gewassen, nomenclatuurregels en de plaats van de behandelde planten in het plantenrijk. Je leert goed kijken en ontdekt de verwantschap tussen de gewassen.

Na het doorlopen van deze cursus, kan je de meest gangbare houtige gewassen op geslachtsnaam brengen.

De basiscursus wordt gegeven gedurende 12 dagdelen (avonden) verdeeld over maart – oktober (met een pauze in de zomer), waardoor aandacht mogelijk is voor winterkenmerken, bloei, herfstkleuren en vruchtdracht.

De lesstof wordt digitaal aangeleverd als naslagwerk en biedt tijdens de cursus houvast.
Het boek ‘Dendrologie van de Lage Landen’ van J. de Koning e.a. wordt tijdens de cursus gebruikt om te leren determineren en om herkomst en verwantschappen op te zoeken. Dit boek dien je zelf aan te schaffen.

In Amsterdam (Arboretum De Nieuwe Ooster) wordt deze cursus in 2025 gegeven op donderavond van 19-22 uur.
Prijs 2025: wordt nog kenbaar gemaakt!
Voor cursusdata klik hier.

Cursus B
Gevorderdencursus Dendrologie

Deze cursus is een vervolg op de A-cursus en behandelt een breed en modern sortiment houtige gewassen. Aan de orde komen, naast de winter- en zomerkenmerken, vooral de gebruikswaarden van gewassen. Je leert nog beter kijken en ziet de verwantschap tussen de gewassen, waardoor je soorten beter kunt plaatsen en beter gaat herkennen.

Na het doorlopen van deze cursus, kan je een aanzienlijk aantal houtige gewassen op soortnaam brengen.
De cursus wordt gegeven in 6 dagdelen (avonden) op de leslocatie Botanische Tuin Utrecht en een aantal volledige zaterdagen in een Arboretum of een interessante gemeente (zie data) . De lesdata zijn verdeeld over de periode maart- oktober (met een pauze in de zomer), waardoor aandacht mogelijk is voor winterkenmerken, bloei, herfstkleuren en vruchtdracht.

De lesstof van de A-cursus biedt tijdens de B-cursus houvast en wordt aangevuld met o.a. extra sortiment en uitbreiding/verdieping van de lesstof. Uiteraard wordt ook de lesstof van de B-cursus digitaal aangeleverd als naslagwerk.

Het boek ‘Dendrologie van de Lage Landen’ van J. de Koning e.a. wordt tijdens de cursus gebruikt om te determineren en om herkomst en verwantschappen op te zoeken. Dit boek dien je zelf aan te schaffen.

In Utrecht (Botanische Tuin Utrecht) wordt deze cursus in 2024 gegeven op donderdagavond van 19-22 uur.

Prijs 2025 : Wordt nog kenbaar gemaakt
Voor cursusdata klik hier.

Cursus C
Vervolgcursus Dendrologie

Deze cursus behandelt, naast dendrologie, de plantengeografie, over de verspreiding van planten, met daarin onderwerpen zoals: IJstijden, exoten, de verspreiding van planten- geslachten op het Noordelijk halfrond, de flora van China, Korea, Japan en Turkije. Deze cursus heeft een wetenschappelijk karakter, maar je ziet ook veel planten.
Plantentaxonomie – de leer van de plantensystematiek – wordt onderwezen door middel van onderwerpen als Classificatie (plantenordening), Fylogenie, APG (Angiosperm Phylogeny Group), Evolutie, DNA, Cladistiek en een uiteenzetting met de titel: Van soort tot cultivar.
Taxonomie en sortiment worden uitgebreid behandeld door b.v. de Betulaceae, de Coniferen, de Ericaceae, de Fagaceae en de Sapindaceae nader te bestuderen. Ook wordt aandacht besteed aan Morfologie (vorm en de bouw van organismen). Wederom komen winterkenmerken aan de orde.

Deze cursus vindt normaliter plaats op 6 zaterdagen van 10-16 uur in het Nationale Bomenmuseum Von Gimborn in Doorn, verdeeld over de periode maart-oktober (met een pauze in de zomer).

Voor deze cursus is in principe vereist dat je de ‘Gevorderdencursus Dendrologie’ hebt afgerond en een getuigschrift van deze cursus hebt ontvangen.

Nog twijfel? Lees dan de reactie van een C-cursist.

Prijs 2025: Wordt nog kenbaar gemaakt.
 Voor cursusdata klik hier.

Wijzigingen voorbehouden.