Jaarprogramma

NDV Excursie en activiteitenprogramma 2019
Ook in 2019 nodigt de excursie commissie je weer van harte uit deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten. Dit jaar zal onder andere de nadruk liggen op het bezoeken van delen van het land waar we al geruime tijd niet geweest zijn.

Suggesties?
Mocht je een dendrologisch interessante locatie weten dan horen wij dat graag. Dat kan via het contactformulier of rechtstreeks via de mail naar één van de leden van de activiteitencommissie.

Opgeven voor excursies en activiteiten
Aanmelden voor de excursies vindt bij voorkeur plaats via de website, heb je geen beschikking over een computer dan kun je een (brief)kaart naar de 2e secretaris sturen. Een week voor de betreffende dag krijgt iedereen waarvan een e-mailadres bekend is een herinnering, ook zij die zich reeds hebben opgegeven.

Eigen bijdrage
Voor een enkele excursie/activiteit wordt een eigen bijdrage gevraagd voor zaalhuur, catering of toegang. Aan de leden die zich hebben aangemeld voor zo’n activiteit en zich niet tijdig afmelden als ze niet kunnen komen worden de kosten in rekening gebracht. Tijdig afmelden kan dit voorkomen; de plaats kan dan door een ander lid worden ingenomen.

KVBC en introducés
Alle excursies en activiteiten staan open voor de leden van de NDV en de KVBC. Indien er ruimte is zijn introducés welkom. Maximaal twee keer kan een introducé mee naar een excursie of activiteit. Daarna verwachten en hopen we dat hij/zij NDV (gezins)lid wordt.

Veranderingen in de planning
Omdat een planning over een jaar soms onverwachte obstakels oplevert kunnen sommige details nog veranderen. Bekijk regelmatig de website. Daar houden we je zo actueel mogelijk op de hoogte.

Excursies en activiteiten in 2019

Zaterdag 16 november
Najaarsbijeenkomst Wageningen
Meer informatie

Geïnteresseerd in activiteiten die in het verleden zijn georganiseerd? Bekijk het archief en de verslagen van reeds georganiseerde activiteiten.

Activiteiten die al geweest zijn in 2019

Zaterdag 19 januari 2019
Sortimentsdag in Utrecht
Meer informatie

Donderdag 21 februari
Houtdag Larenstein, Velp
Meer informatie

Zaterdag 9 maart
Algemene Ledenvergadering NDV
Meer informatie

Zaterdag 20 april
Dagexcursie Bokrijk
Meer informatie

Vrijdag 3 mei
Determinatiedag Blijdorp, Rotterdam
Meer informatie

Zondag 19 mei
Dagexcursie, Kleef en omgeving
Meer informatie

Zaterdag 22 juni
Dagexcursie Utrecht
Meer informatie

28-30 juni
Kampeerweekend
Meer informatie

21-25 augustus
Zomerexcursie
Meer informatie

Zaterdag 28  september
Dagexcursie boomkwekerijen Batouwe + andere kwekerij
Meer informatie

Donderdag 10 oktober
Dendrologendag, Vorden
Meer informatie