Plaquette

In 2011 is door het bestuur van de NDV de Plaquette-commissie ingesteld. Deze commissie heeft als doel om op regelmatige basis een plaquette uit te reiken aan een arboretum of collectietuin binnen Nederland.
Het doel van de toekenning van de plaquette is om bestaande, dendrologisch interessante collecties van een zichtbaar erkenningssteken te voorzien. Hierdoor worden beheerders gesteund in hun moeite om deze collecties in stand te houden en/of uit te breiden. Zoals de S.G.A. Doorenbospenning een waardering is voor een NDV-lid met grote verdiensten voor de NDV en de dendrologie, is de plaquette een waardering voor een aan de NDV en de dendrologie gerelateerde botanische collectie, arboretum of collectietuin.

Toekenning
De plaquette kan worden toegekend aan een collectie/tuin, in de meeste gevallen gepaard gaand met een eerbetoon aan de persoon of personen die de collectie/tuin hebben opgezet en in stand houden. Ook kan de toekenning van de plaquette een waardering zijn voor een uitzonderlijke inspanning op het gebied van de vorming van, het herstel van of de continuering van een belangrijke dendrologische collectie, dan wel het stimuleren van de publieke belangstelling voor dendrologische collecties.

Nr.JaarArboretum/collectietuin
12014Arboretum Poort Bulten
22016Botanische Tuin Kerkrade
32019Pinetum De Belten
42023Arboretum De Nieuwe Ooster

Procedure voor toekenning
Vanuit de NDV is een kleine commissie gevormd die deze plaquette beheert. De taak is om het betreffende object te selecteren, te beoordelen en te visiteren waarna er eventueel een voordracht volgt aan het NDV-bestuur.
Na vijf jaar zal een controle plaatsvinden op de criteria waarop de plaquette is toegekend. Indien er een negatieve verandering t.o.v. van de criteria heeft plaatsgevonden kan, na waarschuwing, advies en overleg, de plaquette worden ingetrokken.

Vorm en promotie
De plaquette bestaat uit een koperen plaat met standaard tekst en een oorkonde waarin de toekenning specifiek wordt toegelicht. Bij de uitreiking wordt gestreefd naar persaandacht, zowel lokaal en regionaal als in de vakpers.

Plaquette Kerkrade
Plaquette in de Botanische Tuin Kerkrade.

Criteria voor toekenning
Een collectie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• de collectie dient voor het publiek opengesteld te zijn gedurende een groot deel van het jaar;
• er dient een actief beleid te worden gevoerd om de collectie aan het publiek bekend te maken;
• de collectie dient in goede conditie te verkeren;
• de collectie dient een brede variatie aan soorten te bevatten of sterk gespecialiseerd te zijn in een bepaalde groep planten;
• het collectiebeheer dient gericht te zijn op acquisitie en vervanging;
• er dient een actueel collectiebestand aanwezig te zijn, eventueel via een website;
• het publiek moet de collectielijst kunnen inzien, eventueel via een website;
• alle planten in het veld dienen gelabeld te zijn;
• er dient een continuïteitswaarborg te zijn geformuleerd.