Home

De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) brengt mensen met elkaar in contact die liefhebberij hebben in bomen of er beroepshalve mee bezig zijn. Van elkaar valt veel te leren over de grote verscheidenheid van houtige gewassen. Hoe herken je ze, hoe gebruik je ze, waar vind je ze, waar komen ze vandaan. De vereniging organiseert voor de leden een reeks van activiteiten en verzorgt de publicaties Arbor Vitae en Dendroflora. Ook worden er voor leden en niet-leden cursussen georganiseerd.

Aankomende activiteiten en leergangen
Bijeenkomst hout en biodiversiteit in Velp, 27 februari 2020
• Algemene ledenvergadering in Driebergen, 7 maart 2020
Dagexcursie sortiment Ossendrecht en Landgoed De Hertgang, 18 april 2020

Bomen in het nieuws
Scientas: Bomen zijn zich in zekere zin ‘bewust’ van hun gewicht, 7 februari 2020
Trouw: Bomen planten helpt tegen klimaatverandering, maar kan ook rivieren doen droogvallen, 20 januari 2020
NRC: In Artis zijn ze dol op de boom van de Dam, 17 januari 2020

Eriobotrya japonica
Garrya elliptica
Nandina domestica ‘Fire Power’
Leycesteria formosa
Quercus libani
Spiraea corymbosa ‘Ziggy Stardust’
Wollemia nobilis
Tilia x europaea
Viburnum tinus
Ruscus aculeatus

Foto’s: Ineke Vink