Home

Welkom op onze site!
De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) brengt mensen met elkaar in contact die liefhebberij hebben in bomen of er beroepshalve mee bezig zijn. Van elkaar valt veel te leren over de grote verscheidenheid van houtige gewassen. Hoe herken je ze, hoe gebruik je ze, waar vind je ze, waar komen ze vandaan. De vereniging organiseert voor de leden een reeks van activiteiten en verzorgt de publicaties Arbor Vitae en Dendroflora. Ook worden er voor leden en niet-leden cursussen georganiseerd.

Aankomende activiteiten en leergangen
Najaarsbijeenkomst Wageningen, (VOL!) zaterdag 17 november 2018
Sortimentsdag Utrecht, zaterdag  19 januari 2019

Bomen in het nieuws
NRC: Het gaat slecht met het bos van één boom, 29 oktober 2018
NOS: Middenberm-eik op A58 is Boom van het Jaar, maar kap dreigt, 16 oktober 2018
Trouw: De minikever doorboort het Afrikaanse stadsbos Johannesburg, 1 oktober 2018

Calliandra eriophylla ‘Dixy Pink’
Cornus kousa var. chinensis
Decaisnea fargesii
Euonymus planipes
Ficus carica
Lonicera gracilipes
Lonicera vesicaria
Nyssa sylvatica
Punica granatum
Viburnum nudum