Home

Welkom op onze site!
De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) brengt mensen met elkaar in contact die liefhebberij hebben in bomen of er beroepshalve mee bezig zijn. Van elkaar valt veel te leren over de grote verscheidenheid van houtige gewassen. Hoe herken je ze, hoe gebruik je ze, waar vind je ze, waar komen ze vandaan. De vereniging organiseert voor de leden een reeks van activiteiten en verzorgt de publicaties Arbor Vitae en Dendroflora. Ook worden er voor leden en niet-leden cursussen georganiseerd.

Aankomende activiteiten en leergangen
Algemene Leden Vergadering in Driebergen, zaterdag 10 maart 2018
Dendrologendag Hemmen,  donderdag 12 april 2018
Dagexcursie Haren en  Eenrum (Notaristoen) Zondag 13 mei
• 1e leergang, zaterdag 26 mei in Woerden

Bomen in het nieuws
Brabants Dagblad: ‘Het is dramatisch in de bossen’: duizenden bomen legden bij storm het loodje, 20 januari 2018
NOS: Bomen langs snelwegen goed voor welzijn, maar wel duur, 10 januari 2018
Leusder Krant: Stoutenburgse zomereiken Adam en Eva van ‘ereklasse’, 8 januari 2018

Pinus yunnanensis
Sequoia sempervirens
Tsuga canadensis
Larix decidua
Tilia cordata ‘Winter Orange’
Quercus libani
Corylus avellana ‘Contorta’
Clethra alnifolia
Alnus incana ‘Aurea’
Acer tataricum