Home

De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) brengt mensen met elkaar in contact die liefhebberij hebben in bomen of er beroepshalve mee bezig zijn. Van elkaar valt veel te leren over de grote verscheidenheid van houtige gewassen. Hoe herken je ze, hoe gebruik je ze, waar vind je ze, waar komen ze vandaan. De vereniging organiseert voor de leden een reeks van activiteiten en verzorgt de publicaties Arbor Vitae en Dendroflora. Ook worden er voor leden en niet-leden cursussen georganiseerd.

Mededeling:

Het  corona virus heeft helaas ook grip op Europa en Nederland gekregen. Ik hoop van harte dat het virus aan uw deur voorbij gaat.
Om niet besmet te raken door het virus maar vooral ook om niet anderen te besmetten, worden we gevraagd minimaal 1,5 meter uit elkaars buurt te blijven. Familiebezoek, bijeenkomsten, winkelbezoek, een recreatief bezoek aan strand en bossen met meer dan drie personen wordt ons nadrukkelijk  ontraden. Op veel plaatsen worden samenkomsten ontzegd.
De laatste stand van zaken is dat de regering ons dringend oproept zeker tot 1 juni hieraan gehoor te geven.
Als NDV bestuur nemen wij ook onze verantwoordelijkheid.  Alle verenigingsactiviteiten zijn tot 1 juni van de agenda’s gehaald.
Wij geven hiermee gehoor aan de dringende oproep van onze regering door alle NDV evenementen tot een nader te bepalen datum te annuleren.
Dit besluit heeft betrekking op alle cursussen, leergangen en dagexcursies.
Ook de meerdaagse zomerexcursie naar België in augustus gaat in overleg met de organisatoren niet door.
Over het doorgaan van het kampeerweekend naar Noord-Duitsland wordt op een later tijdstip nog mededelingen gedaan.

Ik wens iedereen een goede gezondheid toe.
Kijk naar elkaar om en geef om elkaar.

Nederlandse Dendrologische Vereniging
Jos Koppen
Voorzitter

 

Aankomende activiteiten en leergangen
Dendrologendag in Winterswijk, donderdag 18 juni 2020

Bomen in het nieuws
Omroep Brabant: De mooiste boom van Europa is bekend, maar werd dat de Heksenboom in Bladel?, 17 maart 2020
Trouw: Klimaatverandering heeft de status van de boom getransformeerd: bomen zijn hot, 26 februari 2020
Scientas: Bomen zijn zich in zekere zin ‘bewust’ van hun gewicht, 7 februari 2020
De Groene Amsterdammer: Bomen als kroon op elke woonwijk, 22 januari 2020

Citrus trifoliata
Parrotiopsis jacquemontiana
Platycarya strobilacea
Sassafras albidum
Sinojackia xylocarpa
Salix
Staphylea colchica
Tetrapanax papyrifer
Toona sinensis ‘Flamingo’
Ulmus xhollandica

Foto’s: Ineke Vink