Home

De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) brengt mensen met elkaar in contact die liefhebberij hebben in bomen of er beroepshalve mee bezig zijn. Van elkaar valt veel te leren over de grote verscheidenheid van houtige gewassen. Hoe herken je ze, hoe gebruik je ze, waar vind je ze, waar komen ze vandaan. De vereniging organiseert voor de leden een reeks van activiteiten en verzorgt de publicaties Arbor Vitae en Dendroflora. Ook worden er voor leden en niet-leden cursussen georganiseerd.

Aankomende activiteiten en leergangen
• Eeuwfeest NDV, zaterdag 14 september 2024
Leergang Amersfoort, zaterdag 21 september
Excursie arboretum Bokrijk (België), vrijdag 11 oktober

Ailanthus altissima ‘Sangiovese’
Abies vejarii
Cercis chinensis ‘Avondale’
Argyrocytisus battandieri
Platanus ×hispanica
Rubus ‘Benenden’
Sciadopitys verticillata
Stewartia rostrata
Wollemia nobilis
Lindera obtusiloba

Seizoensfoto’s door Ineke Vink.

Uitgelicht
• Koninklijk Predicaat voor 100-jarige NDV
Geschiedenis van de Nederlandse Dendrologische Vereniging vanaf 1924
Nieuwe Nederlandse namenlijst

Voorzitter NDV Jos koppen Koninklijk onderscheiden
Lezing Nederlandse namen van cultuurplanten

Bomen in het nieuws
Nature Today: Groei Nederlandse bomen in beeld met Dendroportaal, 14 juli 2024
NU.nl: Het regent zoveel dat bomen het loodje beginnen te leggen, 7 juli 2024
Hoeksch Nieuws: De eik die ‘op reis’ ging, 30 april 2024