Home

De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) brengt mensen met elkaar in contact die liefhebberij hebben in bomen of er beroepshalve mee bezig zijn. Van elkaar valt veel te leren over de grote verscheidenheid van houtige gewassen. Hoe herken je ze, hoe gebruik je ze, waar vind je ze, waar komen ze vandaan. De vereniging organiseert voor de leden een reeks van activiteiten en verzorgt de publicaties Arbor Vitae en Dendroflora. Ook worden er voor leden en niet-leden cursussen georganiseerd.

Aankomende activiteiten en leergangen 2022
Uitgestelde najaarsbijeenkomst Opheusden, zaterdag 19 februari 2022
Zie ook het volledige jaarprogramma van 2022.

Celastrus orbiculatus
Euonymus europaeus
Nandina domestica
Tilia henryana
Styrax japonicus
Platycarya strobilacea
Hibiscus syriacus
Garrya elliptisch
Callicarpa cathayana
Betula pendula

Seizoensfoto’s door Ineke Vink.

Bomen in het nieuws
BNNVARA: Hoe herken je bomen in de winter?, 7 januari 2022
NRC: Bomen als getuigen van de bloederige strijd tegen racisme, 7 januari 2022
BNR: Bomen kweken die nog efficiënter CO2 opnemen, 30 december 2021

Overig
• Verslag excursie Lindenarboretum 26 juni
• Zie het prachtige eikenboek van Wim Brinkerink