Historie

De NDV bestaat bijna 100 jaar. De vereniging werd in 1924 opgericht door enkele tuinarchitecten en boomkwekers. Zij vonden dat het bedroevend gesteld was met de naamgeving van houtige gewassen op de kwekerijen. Vooral in de eerste 25 jaar bleef naamgeving het voornaamste thema voor de NDV. Daarna richtte zij zich breder op sortimentskennis en -onderzoek. Vanaf 1965 werkt de NDV nauw samen met de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC).

De NDV bestond eerst bijna alleen uit mensen die beroepshalve met het bomensortiment te maken hadden. Zij ontwikkelde zich tot een vereniging waarin professionals en liefhebbers elkaar weten te vinden.

In het begin organiseerde de vereniging elk jaar een ‘Dendrologendag’ en een ‘Zomerbijeenkomst’. De enige publicatie was het ‘Jaarboek’. Dat werd in 1964 opgevolgd door een jaarlijkse ‘Dendroflora’. Die wordt samen met de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) uitgegeven. Een ‘Mededelingenblad’ werd in 1991 ‘Arbor Vitae’ het kwartaalblad van de NDV.
Binnen de vereniging groeide de behoefte aan activiteiten. Er ontwikkelde zich een uitgebreid jaarprogramma met excursies, lezingen, studiedagen en cursussen.

doorenbospenning
Van links naar rechts: Dhr. E. Everts, G. Bootsman en Theo Janson in Pinetum ‘Ter Borgh’ te Anloo, Drenthe in 1992. De laatste twee hebben allebei een Doorenbos Penning gekregen voor hun grote verdiensten voor de NDV en de dendrologie.
Foto: Martijn Essers.

Ter ondersteuning van projecten van dendrologisch belang met een educatieve of ideële strekking is het Dendrologisch fonds “Theo Janson” ingesteld.