Historie

De NDV werd opgericht in 1924 door enkele tuinarchitecten en boomkwekers die geconstateerd hadden dat het bedroevend gesteld was met de naamgeving van houtige gewassen op de kwekerijen. Vooral in de eerste 25 jaar van de vereniging bleef naamgeving het voornaamste thema.

De vereniging bestond aanvankelijk bijna uitsluitend uit mensen die beroepshalve met het bomensortiment te maken hadden. Gedurende vele jaren fungeerde S.G. A. Doorenbos, directeur van de Plantsoenendienst in Den Haag als voorzitter. Mede om zijn verdiensten voor de NDV levendig te houden werd in 1978 de S.G.A. Doorenbospenning geslagen. Ze wordt uitgereikt aan personen met een buitengewone verdienste voor de vereniging en de dendrologie.

Doorbospenning-voorkant            Doorbospenning-achterkant

In de eerste periode van NDV was de enige publicatie het jaarboek. Jaarlijks organiseerde de vereniging twee bijeenkomsten: een studiedag bekend als de Dendrologendag en een tweedaagse excursie, de Zomerbijeenkomst.

Het jaarboek kreeg een waardige opvolger in Dendroflora, dat nu al weer ruim 40 jaar samen met de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) wordt uitgegeven. Na de start van een Mededelingenblad heeft de NDV sinds ruim 10 jaar een echt verenigingsbulletin ‘Arbor Vitae’. Het verschijnt viermaal per jaar. Ook dit is nu een gezamenlijke uitgave van NDV en KVBC.

Binnen de vereniging groeide de behoefte aan activiteiten. Er is thans een zeer uitgebreid jaarprogramma. Enkele jaren geleden werd ook gestart met het verzorgen van dendrologische cursussen.

doorenbospenning
Van links naar rechts: Dhr. E. Everts, G. Bootsman en Theo Janson in Pinetum ‘Ter Borgh’ te Anloo, Drenthe in 1992. De laatste twee hebben allebei een Doorenbos Penning gekregen voor hun grote verdiensten voor de NDV en de dendrologie. Foto: Martijn Essers.

Ter ondersteuning van projecten van dendrologisch belang met een educatieve of ideële strekking is het Dendrologisch fonds “Theo Janson” ingesteld.