Overige links

Het internet biedt ruime mogelijkheid om dendrologische informatie te vergaren. Met het trefwoord “dendrologie” en “dendrology” word je bij Google verwezen naar een veelvoud van sites, o.a. van verenigingen, onderzoeksinstituten en universiteiten. Op zoek naar wetenschappelijke artikelen? Probeer Google Scholar. Hieronder een lijst met links die raakvlak hebben met de dendrologie. De beschrijvingen komen van de websites zelf af of zijn daarvan vertaald.

De Groene Stad
Onder de vlag van de Stichting Iverde heeft het groene bedrijfsleven het kennisplatform nieuw leven ingeblazen. De site bevat informatie over de maatschappelijke, economische en functionele waarde van groen. Belangrijkste doelgroepen zijn beleidsmakers, politiek, adviseurs en bedrijven die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van het stedelijke gebied. Met andere woorden: iedereen die invloed heeft op de aankleding van de leefomgeving. Dus ook geïnteresseerde burgers.

Nederlandse Planten Collecties (NPC)
In Nederland kennen we sinds 1995 de ‘Nederlandse Plantencollecties’ (NPC). Dat zijn plantencollecties die op basis van ons reglement zijn toegelaten. Dit reglement geeft als hoofddoel aan: ‘Het oprichten en in stand houden van plantencollecties voor vergelijkende doeleinden.’ Ook kunnen op deze wijze bepaalde minder bekende planten worden behouden.

Bomenbieb
De online bomengids van Nederland voor boomexperts en natuurliefhebbers.
Bomenbieb logo

Dendroflora
Dendroflora is een informatief en rijk geïllustreerd dendrologisch jaarboek/tijdschrift dat al ruim 45 jaar jaarlijks verschijnt. Het is een gezamenlijke uitgave van de Koninklijke Vereniging van Boskoopse Culturen (KVBC) en de Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV). Het bevat een keur aan praktische tot semi-wetenschapplijke artikelen over het sortiment houtige gewassen en vaste planten.

Angiosperm Phylogeny (Engels)
De Angiosperm Phylogeny Group is een internationale groep plantkundigen die de systematiek van de bedektzadigen bestudeert aan de hand van DNA en welke gevolgen dit heeft voor de taxonomie.

Nature Today (voorheen Natuurkalender)
Nature Today is een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen. Hiervoor kijken we naar de timing van de natuur in relatie tot het klimaat.

Nederlands Soortenregister
Het Nederlands Soortenregister zet de standaard voor naamgeving en voorkomen van Nederlandse soorten. De informatie over de Nederlandse biodiversiteit is sterk versnipperd over talloze publicaties. Via de website wordt deze informatie centraal en gestandaardiseerd toegankelijk.

Stachyurus himalaicus Foto: Martijn Essers
Stachyurus himalaicus
Foto: Martijn Essers