Over de NDV

Dendrologie is de leer van de houtige gewassen (bomen en heesters). De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) richt zich vooral op de houtige gewassen van de gematigde zone, hun groeicondities en de bijdrage die ze kunnen leveren aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving.

De NDV wil functioneren als een kennisplatform en inspiratiebron voor de vakwereld en voor liefhebbers. Onderlinge uitwisseling van kennis is belangrijk.

De NDV draagt bij aan de instandhouding van collecties en aan dendrologisch onderzoek.