Over de NDV

De NDV stelt zich ten doel:
• de dendrologische kennis van haar leden te vergroten. Dit betreft zowel praktische als wetenschappelijke kennis. Ze vindt het van belang dat die kennis verder uitgedragen wordt en leidt tot een verantwoord gebruik van een groot sortiment houtige gewassen in tuinen, openbaar groen en landschap.
• De vereniging wil verder bijdragen aan het in stand houden van verzamelingen en bedreigde boomsoorten.

De interesse van de NDV gaat uit naar:
• eigenschappen, verwantschappen en naamgeving van houtige gewassen;
• herkomst, voorkomen in de natuur en de geschiedenis.

S.G.A. Doorenbospenning:
Ter stimulering en waardering van dendrologisch werk verricht door leden kent de NDV twee onderscheidingen: de zilveren en de bronzen S.G.A. Doorenbospenning. Deze penningen zijn een verkleinde replica van de bronzen S.G.A. Doorenbosplaquette, die bevestigd is aan een van de pilaren bij de ingang van het Zuiderpark aan het Veluweplein in Den Haag.