Activiteiten

Excursies en bijeenkomsten
Door het bekijken van collecties en tuinen en het discussiëren over bomen en struiken wordt de kennis van deelnemers aan excursies en bijeenkomsten vergroot: een belangrijk doel van de NDV. Excursies en bijeenkomsten fungeren daarnaast als ontmoetingsmoment.

DSC_0562
Excursie naar begraafplaats en arboretum De Nieuwe Ooster te Amsterdam.

Opgeven voor excursies en activiteiten
Voor iedere excursie/activiteit is het noodzakelijk dat je je opgeeft, liefst via de website. Je krijgt dan een automatische bevestiging van  je aanmelding. Een week voor de betreffende dag krijgt iedereen waarvan een e-mailadres bekend is een herinnering, ook zij die zich reeds hebben opgegeven.

Voor een enkele excursie/activiteit wordt een eigen bijdrage gevraagd voor zaalhuur, catering of toegang. Aan de leden die zich hebben aangemeld voor zo’n activiteit en zich niet tijdig afmelden als ze niet kunnen komen worden de kosten in rekening gebracht. Tijdig afmelden kan dit voorkomen; de plaats kan dan door een ander lid worden ingenomen.

Alle excursies en activiteiten staan open voor de leden van de NDV en de KVBC.
Omdat een planning over een jaar soms onverwachte obstakels oplevert kunnen sommige details nog veranderen. Bekijk regelmatig de website. Daar houden we je zo actueel mogelijk op de hoogte.

Excursies gaan naar tuinen, collecties, parken, kwekerijen en landgoederen. Tijdens bijeenkomsten binnen wordt vaak meer theorie behandeld of worden lezingen gegeven. De NDV focust op winterharde bomen en struiken, maar andere planten worden ook wel bekeken.

Tijdens een excursie of een bijeenkomst zorgt een dagvoorzitter voor discussie en een aangename sfeer waarin kennis groeit. Waar mogelijk krijgen we een rondleiding van de terreinbeheerder, anders neemt een dendroloog het voortouw.

Introducés kunnen ook deelnemen, maar leden hebben voorrang. Wanneer er entreegelden moeten worden betaald of er andere onkosten worden gemaakt, zal de NDV uitsluitend voor de leden betalen; het betreffende NDV-lid zal zelf voor de eventuele introducé moeten betalen. Bovendien geldt voor introducés de regel dat zij maximaal 2 keer kunnen participeren. Willen zij vaker mee met een excursie, dan dienen zij lid of gezinslid te worden. Zie voor de prijzen van lidmaatschap de pagina ‘lid worden‘.

Organisatie excursies en bijeenkomsten
Excursies en bijeenkomsten worden georganiseerd onder auspiciën van de Activiteitencommissie binnen de NDV. Jaarlijks slaagt ze erin een gevarieerd jaarprogramma samen te stellen, waarin getracht wordt landelijk aantrekkelijke bestemmingen te vinden. Ieder jaar weer bezoekt de NDV collecties, parken, kwekerijen en landgoederen, maar ook tuinen waar bomen en struiken zijn te bestuderen of gewoon mooi zijn.

Belangrijker dan het vaststellen van het jaarprogramma is de daadwerkelijke organisatie van de excursies en bijeenkomsten. Omdat de bewust betrekkelijk kleine commissie dit niet alleen kan, vragen we iemand ‘in de buurt van de excursie’ het voortouw te nemen. De Activiteitencommissie helpt altijd.

De subcommissie bijeenkomsten, zorgt meestal zelf voor de organisatie van de Zomerbijeenkomst, de Dendrologendag en eens in drie jaar een buitenlandse excursie. Heb je een excursie idee, of weet je een onderwerp voor een bijeenkomst? Geef het ons door.

NDV-Dendrologie leergangen
De bedoeling van een ‘leergang’ is om onder leiding van een ervaren docent al lopend en pratend te kijken naar alle houtige gewassen die men tegenkomt, zowel in het openbaar groen als in particuliere tuinen. Iedere excursie gaan we naar een andere plaats in Nederland. Het is een ongedwongen manier om met elkaar interessante en leerzame plekken te bezoeken. De leergangen zijn uitermate geschikt voor leden van de NDV die lid zijn geworden om plantenkennis op te doen. Niet alleen kennis van gewassen voorkomend in bijvoorbeeld botanische tuinen, maar juist de naamgeving en toepassing van het zogenaamde basissortiment. De excursieleider is steeds wisselend en iemand die veel kan vertellen over de plek en het sortiment.

De leergangen staan los van elkaar en kunnen dus los van elkaar gelopen worden. Het zijn over het algemeen behoorlijke wandelexcursies. Goede conditie, goed schoeisel en kleding zijn daarom een must. Het moet gaan stromen van de regen wil een leergang de dag van tevoren afgelast worden.

De leergangen zijn van 10-16 uur. Het minimum per leergang is 8; het maximum 15 personen. De prijs van € 10 dient ter plekke contant te worden voldaan en is exclusief lunch, exclusief drank. Ook de reiskosten zijn voor eigen rekening.

Lees verder:
Voor activiteitenoverzicht zie jaaroverzicht
Ik meld me aan voor een excursie of bijeenkomst
Nog programmasuggestie?