Cursusinformatie

Algemene cursusinformatie
De NDV streeft ernaar jaarlijks drie typen cursussen dendrologie te verzorgen, twee praktische (A & B) en één meer theoretisch getinte cursus (C):

Voor alle drie aangeboden cursussen geldt dat deze vol zitten. U kunt zich wel inschrijven als geïnteresseerde, u komt dan op de reservelijst en heeft ook voorrang voor het cursusjaar 2025. Dus inschrijven is altijd gewenst.

  • De A-cursus: “Inleiding tot de dendrologie” (vol: inschrijven mogelijk maar op reservelijst!)
  • De B-cursus: “Gevorderden cursus dendrologie” (vol)
  • De C-cursus: “Vervolgcursus dendrologie” (vol)

U kunt zich hier inschrijven voor het scholingsjaar 2024

Cursisten leren in de A- en B-cursus bomen en struiken te herkennen, zien overeenkomsten en verschillen tussen planten en plantenfamilies en weten na afloop welke boom en welke struik op de juiste plaats staat. De C-cursus gaat dieper in op naamgeving, herkomst en taxonomie. Ongeacht vooropleiding of niveau vindt deelname ook in deze volgorde plaats.

cursus hilversum 2

Doelgroep
De A- en B- cursussen blijken goed aan te sluiten bij leerwensen van gemeentelijke groendiensten (stadsbeheer), tuin- en landschapsarchitecten, boomkwekers, hoveniers en rondleiders van botanische tuinen. Ook voor geïnteresseerde tuiniers (met of zonder grote tuin) zijn deze cursussen zeer geschikt en bieden veel waardevolle informatie. De C-cursus is bedoeld voor iedereen met parate dendrologische plantenkennis die meer theoretische achtergrond wil weten.

Een cursus kan doorgang vinden bij minimaal 12 aanmeldingen per cursus, per locatie.

Cursuslocaties
De cursuslocaties zijn:

  1. In Amsterdam (Arboretum De Nieuwe Ooster) zijn de lessen van de A-cursus op donderdagavond.
  2. In Utrecht (Botanische Tuin Utrecht) worden de lessen van de B-cursus op donderdagavond gegeven, met 3 aanvullende excursies op zaterdag.
  3. In Doorn (Von Gimborn Arboretum) wordt de C-cursus op zaterdag gegeven.

Deelnameprijs
De prijs voor leden van de NDV bedraagt € 335 p.p. (2024), inclusief de uitgebreide cursusmap (digitaal). Wie geen lid is betaalt € 375. Dit tarief geldt voor alle cursussen.

Natuurlijk kan je tegelijk met je aanmelding lid worden van de NDV. Geef dat dan duidelijk aan. Je lidmaatschap is dan het eerste (cursus-)jaar bijna gratis. Je kan je als lid aanmelden via het aanmeldformulier voor nieuwe leden.

Certificaat
Bij een presentie van ten minste 10 dagdelen ontvang je het certificaat.