Nederlandse namen van cultuurplanten (standaardlijst)

Op 26 april 2024 is de nieuwe editie van de standaardlijst van Nederlandse namen van cultuurplanten gepubliceerd. De tweede editie is een flinke uitbreiding ten opzichte van de eerste editie uit 2020. De nieuwe lijst bevat maar liefst 10.000 voorkeurs- en alternatieve Nederlandse namen van cultuurplanten, inclusief een uitgebreide verantwoording voor de opzet en de gemaakte keuzes. Uniformititeit is belangrijk. Bij gebruik van Nederlandse plantennamen helpt deze lijst daarbij met standaardvoorkeursnamen. Voor elk bekend gewas is er nu een eenduidige Nederlandse voorkeursnaam, naast de wetenschappelijke naam. Er staan voor veel gewassen ook (maximaal drie) alternatieven namen vermeld als die in gebruik zijn.

Nederlandse namen van cultuurplanten (Standaardlijst 2024) (Pdf)
Nederlandse namen van cultuurplanten (Standaardlijst 2024) (Excl)

Nederlandse namen van cultuurplanten (Standaardlijst 2024)