Het bestuur

Het huidige bestuur van de NDV bestaat uit:
Voorzitter – J.A.P.M. (Jos) Koppen
Vice-voorzitter – Ing. J.H. (Jaap) Smit
Secretaris – Dr. R. (Roger) Bickerstaffe
2e Secretaris – J.L. (Johan) Mullenders
Penningmeester – Ir. H.J.M. (Harry) de Coo
Bestuurslid – Ing. E. (Evelien) Romme
Bestuurslid – I. (Ingrid) van der Ven

Het bestuur verricht haar werkzaamheden t.b.v. de vereniging op vrijwillige basis. Zij ontvangt geen bezoldiging.

Bestuurlijke commissies

Commissie Scholing en Opleiding
Voorzitter – Ing. J.H. (Jaap) Smit
Scholingscoördinator – I.A. (Ingrid) van der Ven

Activiteitencommissie
Secretaris – J.L. (Johan) Mullenders

Websitecommissie
Webmaster – T.W. (Tjeerd) Warringa

Bibliotheekcommissie
Voorzitter – J.A.P.M. (Jos) Koppen

Plaquettecommissie
Voorzitter – W. (Wiecher) Huisman

De Algemene Ledenvergadering komt jaarlijks vroeg in maart bijeen en beoordeelt de activiteiten van het bestuur en stelt onder andere de begroting vast.