Alle berichten van Johan Mullenders

Landgoederen Sypesteyn en Gooilust zondag 21 april 2024

Landgoederen Sypesteyn en Gooilust zondag 21 april 2024

09.30 uur        Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur         Rondleiding door de historische tuin van kasteel Sypesteyn door voormalig

beheerder Hans van Roon (nu beheerder van Pinetum Blijdenstein)

12.00 uur        lunch in restaurant, daar wordt een gezamenlijke broodmaaltijd aangeboden voor een nog nader te bepalen prijs, en zelf ter plekke te betalen. Vooraf wordt geïnventariseerd wie aan de broodmaaltijd meedoen

Het is mogelijk zelf een lunchpakket meenemen maar die kan niet in de Villa genuttigd worden

13.00 uur        vertrek naar landgoed Gooilust

13.15 uur        In de namiddag volgt een rondleiding over landgoed Gooilust in ’s Gravenland door Cor van Gelderen. Hij heeft een aantal jaren geleden een herstelplan ontworpen voor de Rhododendronvallei die zich hier bevindt. Op zich is dit al een unicum, in Nederland zijn maar heel weinig van dit soort plekken

16.00 uur        afsluiting excursie

Kosten:           alleen de lunchkosten en  de toegangsprijs van €5 voor kasteel Sypesteyn zijn voor eigen rekening, verder zijn er geen kosten aan deze excursie verbonden

Parkeren:       volg de aanwijzingen op de websites van de 2 te bezoeken landgoederen

Adressen:
• Historische tuin Sypestein
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150
1231 LC Loosdrecht
https://sypesteyn.nl/

Er worden maximaal 40 deelnemers toegelaten in volgorde van aanmelding op de website

Notoarestoen te Eenrum, vrijdag 8 december

In de Notoarestoen te Eenrum is in 2022 een in het verleden door de NDV aangeboden Fraxinus angustifolia ‘Monophylla’ omgewaaid. De NDV heeft besloten om voor een vervangende boom te zorgen. Dat wordt een Quercus imbricaria, die het op de Groningse klei hopelijk goed zal doen. Op vrijdag 8 december a.s. om 13.00 uur zal deze aldaar worden geplant en geïnteresseerde NDV-leden zijn daarbij van harte welkom. Er zal een kopje koffie bij zijn en daarna heeft u zelf de mogelijkheid om de tuin te bezoeken. Er is verder geen programma voor die dag. De Notoarestoen is gelegen aan het Ernstheemsterpad in Eenrum.

Aanmelden is niet nodig.

Algemene ledenvergadering in Driebergen, zaterdag 2 maart 2024

Programma zaterdag 2 maart 2024

09.30 uur         Ontvangst en boekverkoop, ontvangst met koffie
10.15 uur         Algemene Ledenvergadering
12.15 uur         Buffetlunch
13.30 uur         Dendrochronologie. Inleiding door Dr. Ute Sass-Klaasen, lector duurzaam bosbeheer Hogeschool Van Hall Larenstein.
14.15 uur         Inleiding over het nieuw verschenen boek “ontdek winterkenmerken van bomen en struiken”. Veldbioloog Dirk Slagter
15.00 uur         Koffie / thee
15.15 uur         Van zaad tot zaailing. Inleiding door boomkweker Peter Vanlaerhoven.
Peter zaait veel bomen en heesters  en verstaat  de kunst  om meer soorten zaden te laten  kiemen dan anderen.  Hij licht een klein tipje van de sluier op in een praktisch verhaal over zijn dagelijkse werk als boomkweker.
16.00 uur         Slotwoord voorzitter
16.10 uur         Einde bijeenkomst en vervolgens verkoopt Peter Vanlaerhoven planten vanuit zijn kofferbak.

Aanmelden en kosten
Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Het is daarom niet meer mogelijk om je aan te melden. De aanmelding is definitief als de bijdrage voor de ALV van €15 over is gemaakt op IBAN: NL56 ABNA 0526 1460 79 t.n.v. penningmeester NDV. De bijdrage van €15 wordt gevraagd om een deel van de kosten van de catering (koffie/thee en lunch) te bekostigen.

Het Witte Boekje 2024
Download hier het Witte Boekje 2024. In het Witte Boekje staan de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2023, het jaarverslag 2023, het financieel jaarverslag en begroting 2024.

Locatie
Vergader- en Partyboerderij Champ Aubert
Boterbloem 1
3972 SB Driebergen-Rijsenburg