Categorie archieven: Verenigingsnieuws

Koninklijk Predicaat voor 100-jarige NDV

Nederlandse Dendrologische Vereniging
De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) is door Koning Willem-Alexander onderscheiden met het Predicaat Koninklijk. Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de NDV in Hotel de Wereld, reikte de Gelderse commissaris van de Koning Henri Lenferink de bijbehorende oorkonde uit aan NDV-voorzitter Jos Koppen.

Overhandiging ingelijst Koninklijk predicaat aan voorzitter Jos Koppen
Foto: Geerten Kalter

Opgericht in Hotel de Wereld
De NDV is op 10 juni 1924 opgericht in Hotel de Wereld. Aanleiding was de verwarring over de naamgeving van houtige cultuurgewassen. Leonard Springer, landschapsarchitect, zette de eerste stappen om deze verwarring op te lossen. Al na het eerste jaar publiceerde de NDV een jaarboek en nam het deel aan belangrijke projecten zoals het onderzoeken van vervangend sortiment voor door iepenziekte bedreigde iepen. Tegenwoordig is de NDV actief in sortimentskeuringen bij de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) en publiceert samen met hen het jaarboek Dendroflora. De vereniging organiseert jaarlijks een dendrologendag en biedt excursies, studiedagen en cursussen over plantengeografie en biodiversiteit.

Onderscheiding toont waardering
Commissaris van de Koning Lenferink motiveerde waarom de NDV het Predicaat Koninklijk mag voeren en zich voortaan koninklijk noemen: “Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning. De NDV verdient waardering. Uw vereniging zet zich al honderd jaar in voor studie en naamgeving van bomen en struiken, maar ook voor het actief verspreiden van die kennis in onze samenleving.”

Ondertekening bepalingen behorend bij het koninklijk predicaat door secretaris – H.J.M. (Harry) de Coo
Foto: Geerten Kalter
Ondertekening bepalingen behorend bij het koninklijk predicaat door voorzitter – J.A.P.M. (Jos) Koppen
Foto: Geerten Kalter

Bij uitstek Wageningse vereniging
Burgemeester Floor Vermeulen is beschermheer van de NDV. Als zoon van een boomkweker draagt hij de vereniging een extra warm hart toe. “Het is mooi dat de NDV zich al honderd jaar inzet voor de studie en naamgeving van bomen en struiken en die kennis actief verspreidt in onze samenleving. De NDV hoort bij uitstek bij Wageningen, de stad die al meer dan honderd jaar dé plek is voor onderwijs en onderzoek naar land- en tuinbouw in de breedste zin van het woord. Ook in de huidige tijd waarin de biodiversiteit onder druk staat en de klimaatverandering ook de bomenteelt bedreigt, blijft de NDV actief om actuele kennis te delen. Het Predicaat Koninklijk is een terechte eer voor deze bloeiende vereniging.”

Vernieuwd logo

Misschien was het je al opgevallen, maar het logo van de vereniging is vernieuwd.
In het voorjaar van 2023 heeft het bestuur besloten om de huisstijl te moderniseren. Dat hield ook in dat het logo is bewerkt.
GAW ontwerp+communicatie heeft een vernieuwde versie van het logo aangeleverd.
Het nieuwe logo heeft een frisse van groen naar blauw lopende kleur, met schakeringen blauw en groen die te zien zijn in de bomen. Maar geeft ook weer de frisse lucht die zo onmisbaar is voor de bomen en de mensen.
De streep onder het logo is vervallen en de volgorde van tekst en figuur in het logo is gewijzigd. Het bestuur heeft eensgezind gekozen voor dit frisse nieuwe logo, dat vanaf nu zichtbaar is in al onze uitingen. In het jubileumjaar 2024 wordt aan het logo een fleurige wimpel toegevoegd met de tekst “100 jaar”.

Nieuw NDV logo variant 1
Nieuw NDV logo variant 2
Oud NDV logo variant 1
Oud NDV logo variant 2

NDV eert z’n leden, neemt afscheid en verwelkomt

Op de Algemene Leden Vergadering van 12 maart 2016 heeft Cees van der Linden de Zilveren Doorenbospenning overgedragen aan Hans Janssen.

Hans Janssen en Cees van der Linden

Verder hebben de heren Gert Fortgens en Koos Slob de Bronzen Doorenbospenning gekregen vanwege hun niet aflatende inzet voor de NDV en de kennisverspreiding waar de NDV zich hard voor maakt.

DSC_7297

Harry de Coo heeft Gert Fortgens hartelijk toegesproken; Jaap Smit heeft Koos Slob in afwezigheid toegesproken. Dat zal nog eens dunnetjes worden overgedaan op 28 mei 2016 in Trompenburg Tuinen en Arboretum, dan wel met Koos erbij.

En er was een bestuurswisseling. We namen afscheid van Wiecher Huisman en mochten Evelien Romme verwelkomen.

DSC_7286 DSC_7285