Koninklijk Predicaat voor 100-jarige NDV

Nederlandse Dendrologische Vereniging
De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) is door Koning Willem-Alexander onderscheiden met het Predicaat Koninklijk. Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de NDV in Hotel de Wereld, reikte de Gelderse commissaris van de Koning Henri Lenferink de bijbehorende oorkonde uit aan NDV-voorzitter Jos Koppen.

Overhandiging ingelijst Koninklijk predicaat aan voorzitter Jos Koppen
Foto: Geerten Kalter

Opgericht in Hotel de Wereld
De NDV is op 10 juni 1924 opgericht in Hotel de Wereld. Aanleiding was de verwarring over de naamgeving van houtige cultuurgewassen. Leonard Springer, landschapsarchitect, zette de eerste stappen om deze verwarring op te lossen. Al na het eerste jaar publiceerde de NDV een jaarboek en nam het deel aan belangrijke projecten zoals het onderzoeken van vervangend sortiment voor door iepenziekte bedreigde iepen. Tegenwoordig is de NDV actief in sortimentskeuringen bij de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) en publiceert samen met hen het jaarboek Dendroflora. De vereniging organiseert jaarlijks een dendrologendag en biedt excursies, studiedagen en cursussen over plantengeografie en biodiversiteit.

Onderscheiding toont waardering
Commissaris van de Koning Lenferink motiveerde waarom de NDV het Predicaat Koninklijk mag voeren en zich voortaan koninklijk noemen: “Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning. De NDV verdient waardering. Uw vereniging zet zich al honderd jaar in voor studie en naamgeving van bomen en struiken, maar ook voor het actief verspreiden van die kennis in onze samenleving.”

Ondertekening bepalingen behorend bij het koninklijk predicaat door secretaris – H.J.M. (Harry) de Coo
Foto: Geerten Kalter
Ondertekening bepalingen behorend bij het koninklijk predicaat door voorzitter – J.A.P.M. (Jos) Koppen
Foto: Geerten Kalter

Bij uitstek Wageningse vereniging
Burgemeester Floor Vermeulen is beschermheer van de NDV. Als zoon van een boomkweker draagt hij de vereniging een extra warm hart toe. “Het is mooi dat de NDV zich al honderd jaar inzet voor de studie en naamgeving van bomen en struiken en die kennis actief verspreidt in onze samenleving. De NDV hoort bij uitstek bij Wageningen, de stad die al meer dan honderd jaar dé plek is voor onderwijs en onderzoek naar land- en tuinbouw in de breedste zin van het woord. Ook in de huidige tijd waarin de biodiversiteit onder druk staat en de klimaatverandering ook de bomenteelt bedreigt, blijft de NDV actief om actuele kennis te delen. Het Predicaat Koninklijk is een terechte eer voor deze bloeiende vereniging.”

Geef een reactie