Stadsbomen Vademecum Boomsoorten en gebruikswaarde

In 1983 verscheen Stadsbomen van Acer tot Zelkova. Auteur Theo Janson stelde, met steun van een uitgebreide begeleidingscommissie en redactie, een zeer praktisch boek samen over geschikte bomen voor gebruik in het stedelijk milieu met veel aandacht voor de gebruikswaarde. Het boek voorzag in een behoefte en de eerste twee drukken waren dan ook snel uitverkocht. In 1994 werd het boek opgenomen als deel 4 van het Stadsbomen Vademecum.

Na het overlijden van Theo Janson in 2004 werd Hans Janssen belast met de samenstelling van volgende drukken. Nu dan de geheel herziene 5e druk. Het geheel herzien slaat vooral op de vormgeving. Het boek is nu rijk in kleur geïllustreerd met afbeeldingen van bomen en de nodige foto’s met details. De inhoud was al heel goed en daaraan is vergeleken met vorige drukken niet bijzonder veel veranderd. In deze druk wel een naaldboomsortiment, waarbij ik Sequoiadendron giganteum ‘Glaucum’ en Taxodium distichum ‘Nutans’ node mis. Verder is de sortimentkeuze vergeleken met vorige drukken toch wat statisch voor wat de opgenomen geslachten betreft. Bij de loofbomen mis ik geslachten als Cydonia, Heptacodium en Mespilus en soorten als Betula lenta, B. alleghaniensis en Sorbus torminalis. Bij het nieuwe sortiment mis ik o.a. de door PPO in 2007 geïntroduceerde bacterievuurresisistente Crataegus succulenta ‘Jubilee’. Bij de naamgeving wordt nauwgezet de Naamlijst van Houtige Gewassen gevolgd, inclusief dus soms achterhaalde namen zoals Acer ‘Lobel’ i.p.v. Acer cappadocicum ‘Lobel’.

Het eindoordeel is echter uiterst positief, een prachtig standaardwerk onmisbaar voor iedereen die met stedelijke beplantingen te maken heeft, maar ook zeer interessant voor dendrologen en in sortiment geïnteresseerde boomkwekers.

T.J.M. Janson & J.J.C. Janssen:
Stadsbomen Vademecum Boomsoorten en gebruikswaarde. IPC
Groene Ruimte, 444 p. (2013)
€ 54. ISBN 978-90-74481-25-0.

Geef een reactie