Nieuwe nomenclatuur voor het uiteengevallen geslacht Sorbus

In het vervolgverslag van de 75ste Dendrologendag gewijd aan het geslacht Sorbus in Arbor Vitae 27, 1, p.16-17 (2017) werd uiteengezet dat de opvattingen over het geslacht Sorbus uiteenlopen en dat het in vijf aparte geslachten zou moeten worden gesplitst. Dit heeft grote gevolgen voor de nomenclatuur en in het bijzonder voor wat volgens de nieuwe opvatting geslachtshybriden zijn.
In 2005 publiceerde Hugh McAllister zijn lang verwachte monografie van het geslacht Sorbus. Verrassend was dat hij zich beperkte tot de geveerdbladige soorten (pinnate leaved rowans). Hij beriep zich op een publicatie van Roberson et al. van 1991 waarin het oude geslacht Sorbus werd opgedeeld in vijf geslachten: Sorbus, Cormus met C. domestica, Chamaemespilus met C. alpina, Torminalia met T. torminalis en Aria (inclusief Micromeles). Naast A. edulis voor Sorbus aria telde laatstgenoemd geslacht zeventien soorten met een normale voortplanting en twintig apomictische soorten.

Sorbus aria ‘Majestica’ wordt Aria edulis ‘Majestica’
Foto: Gert Fortgens

Nieuwe geslachtshybriden
Je kon er op wachten dat taxonomen zich zouden storten op de nieuwe geslachtshybriden en met een stortvloed aan nieuwe namen zouden komen en daarbij ook de nodige aanpassingen voor het geslacht Aria. De klus werd in 2017 geklaard door Alexander N. Sennikov en Arto Kurtto in een publicatie in Memoranda Soc>. Fauna Flora FennicaSorbus s.l. (Rosaceae) in Europe’.
Van de nieuwe combinaties in het geslacht Aria is voor het gekweekte sortiment vooral die van Sorbus aria van belang. Dat wordt Aria edulis. De geslachtshybriden zorgen voor vijf echt nieuwe geslachtsnamen: Borkhausenia voor Aria ×Sorbus ×Torminalis, Hedlundia voor Aria ×Sorbus, Karpatiosorbus voor Aria ×Torminalis, Majovskya voor Aria ×Chamaemespilus en Normeyera voor Aria ×Chamaemespilus ×Sorbus. Concreet betekent dit voor het gekweekte sortiment de volgende mutaties:
Sorbus hybrida wordt Hedlundia hybrida
Sorbus ×thuringiaca wordt Hedlundia ×thuringiaca,
Sorbus intermedia wordt Borkhausenia intermedia
Sorbus latifolia wordt Karpatiosorbus latifolia.
We kunnen echter voorlopig met een gerust hart gaan slapen want een aanpassing in de Naamlijst van Houtige Gewassen zal nog wel even op zich laten wachten.

Sorbus intermedia wordt Borkhausenia intermedia
Foto: Gert Fortgens
Sorbus latifolia wordt Karpatiosorbus latifolia
Foto: Gert Fortgens

Geef een reactie