Bomen van Paramaribo. Een ode aan de mooiste hoofdstad in de Tropen

Een leuke, goed gedocumenteerde wandelgids en naslagwerk voor degenen die een bezoek willen brengen aan Suriname. Het boek is ingedeeld in twee delen: ‘Honderd veelvoorkomende boomsoorten’ en ‘Zes wandelingen door de stad’. Deel I behandelt achtereenvolgens in zes hoofdstukken: Tien bomen in het centrum van Paramaribo; Exotische bomen; Inheemse bomen; Fruitbomen; Palmen en Kleine bomen.
Voorafgaand aan dit eerste deel wordt ingegaan op de naamgeving. In een land met veel bevolkingsgroepen – en dito talen – heeft elke groep zijn eigen benaming. Bij de bespreking van de verschillende bomen staat eerst de gangbare, plaatselijke naam of namen, met daarna de wetenschappelijke naam, gevolgd door de naam van de familie waartoe deze behoort. Achtereenvolgens bespreken de auteurs, op een eenvoudige maar duidelijk leesbare wijze, de samenstelling van de wetenschappelijke naam en de familienaam, waarna zij ingaan op de lokale Nederlandse of Surinaams-Nederlandse naam. Een apart hoofdstuk is gewijd aan parasieten, epifyten, slingerplanten, lianen en wurgers, die de bomen van Paramaribo bevolken.
Bij de bespreking van de afzonderlijke soorten in deel I komen, naast kenmerken en standplaats, ook het gebruik aan de orde. Elk beschreven soort wordt begeleid door een totaalfoto en foto’s van het blad, de bloem en de vrucht.
In deel II staan zes wandelingen door de stad. Elke wandeling is voorzien van een handig kaartje, waarop de nummers van de bomen corresponderen met de in deel I besproken bomen. Dit zijn zogenaamde kernbomen. Onderaan elk kaartje staat een opsomming van alle nummers van andere bomen die door de auteurs tijdens hun wandeling werden gezien. In het voorwoord van de wandelingen geven de auteurs aan dat sommige bomen vanwege ontwikkelingen in Paramaribo verdwijnen of reeds verdwenen kunnen zijn.
Het boek wordt afgesloten met een alfabetische index van de honderd boomsoorten, zowel naar inlandse als wetenschappelijke naam, aanbevolen literatuur en aanbevolen web­sites. Het is een heerlijk lees- en naslagwerk dat mogelijk werd gemaakt door het Wereld Natuur Fonds. Veel leesplezier.

Dominiek Plouvier en Chantal van den Bergh-Lodeweyckx (2017). Bomen van Paramaribo. Een ode aan de mooiste hoofdstad in de Tropen. 255 p. LM Publishers, Volendam. € 19,50. ISBN 978-9406022-425-6.

Geef een reactie