Studiedag Dichter bij de bomen, vrijdag 5 mei

Programma
9.30 uur – Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur – Inleiding docent Bert Schalkx
De enorme variatie in vormen van onderdelen van houtige gewassen blijft iedereen verbazen die daar als liefhebber of beroepshalve mee te maken heeft.
Na een theoretische inleiding met een PowerPoint presentatie over bouw en functie van onderdelen van bomen maken we een wandeling door het Arboretum waarbij de nadruk niet zozeer ligt op soortenkennis maar meer op aspecten als familiekenmerken, bloembouw, bestuiving, zaadverspreiding, evolutie, symbiose en bijzondere aanpassingen.
N.B. breng je loep mee!

12.30 uur – Lunch

13.00 uur – Inleiding docent André Beerendonk
Soortvorming en dispersie. Alle soorten -ook houtige gewassen- kennen een natuurlijk verspreidingsgebied. Van enkele soorten omvat dit een hele klimaatzone of zelfs een groot deel van de wereld, terwijl andere soorten een heel klein verspreidingsgebied kennen. Verder zijn er nauwverwante soorten die naast elkaar groeien, maar ook soorten die ver uit elkaar groeien. Er zijn wijdverbreide plantengeslachten met heel veel soorten. Een enkele plantengeslacht bestaat zelfs uit een enkele soort!  Soortvorming en verwantschap tussen soorten hangen nauw samen. Verschillende mechanismen spelen een rol in de huidige verdeling van soorten. Aan de hand van enkele algemene principes en specifieke voorbeelden wordt een inkijkje gegeven in het hoe en waarom. Na een theoretische inleiding lopen we rond in het Arboretum en zoeken we een aantal bomen op om de theorie in de praktijk toe te passen.

15.30 uur – Afsluiting studiedag

Locatie
Nationaal Bomenmuseum, Velperengh 13, 3941 BZ Doorn

Kosten
€30,- exclusief €7,50 toegang tot het Arboretum

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de excursie via het aanmeldformulier activiteiten.

Maximum aantal deelnemers
Maximaal 15 deelnemers. Geef je tijdig op. Vol is vol!

Geef een reactie