Sortimentsdag 19 januari

Zaterdag 19 januari Sortimentsdag 2019
De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is traditioneel de Sortimentsdag. Dit is een gezamenlijke activiteit van de KVBC en de NDV. De sortimentsdag staat in het teken van de artikelen uit Dendroflora  nr. 54. De auteurs zullen hun artikelen vooruitlopend op het verschijnen van Dendroflora toelichten.
Programma
10.00 – 10.30 uur  Aankomst met koffie / thee
10.30 – 10.50 uur  Opening door dagvoorzitter Jos Koppen en toelichting op Dendroflora nr. 54
10.50 – 12.00 uur Inleidingen door auteurs
12.00 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 15.15 uur  Inleidingen door auteurs
15.15 – 15.30 uur Afsluiting door dagvoorzitter
Locatie:   Botanische Tuinen Utrecht, Budapestlaan 17, 3584 CD Utrecht
Aanmelden: NDV leden kunnen zich aanmelden op de NDV website, KVBC leden melden zich aan via info@kvbc.nl of bij het KVBC secretariaat
Voor deelname aan deze dag wordt een bijdrage van €12,50 gevraagd; dit is inclusief koffie / thee en lunch. In verband met de catering is aanmelden vooraf noodzakelijk. Opgave tot 15 januari. De zaal van de Botanische Tuinen Utrecht  biedt  een beperkte ruimte, daardoor kunnen we niet meer dan 70 deelnemers toelaten. Dus tijdig aanmelden!

Geef een reactie