Algemene ledenvergadering in Driebergen, zaterdag 2 maart 2024

Programma zaterdag 2 maart 2024

09.30 uur         Ontvangst en boekverkoop, ontvangst met koffie
10.15 uur         Algemene Ledenvergadering
12.15 uur         Buffetlunch
13.30 uur         Dendrochronologie. Inleiding door Dr. Ute Sass-Klaasen, lector duurzaam bosbeheer Hogeschool Van Hall Larenstein.
14.15 uur         Inleiding over het nieuw verschenen boek “ontdek winterkenmerken van bomen en struiken”. Veldbioloog Dirk Slagter
15.00 uur         Koffie / thee
15.15 uur         Van zaad tot zaailing. Inleiding door boomkweker Peter Vanlaerhoven.
Peter zaait veel bomen en heesters  en verstaat  de kunst  om meer soorten zaden te laten  kiemen dan anderen.  Hij licht een klein tipje van de sluier op in een praktisch verhaal over zijn dagelijkse werk als boomkweker.
16.00 uur         Slotwoord voorzitter
16.10 uur         Einde bijeenkomst en vervolgens verkoopt Peter Vanlaerhoven planten vanuit zijn kofferbak.

Aanmelden en kosten
Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Het is daarom niet meer mogelijk om je aan te melden. De aanmelding is definitief als de bijdrage voor de ALV van €15 over is gemaakt op IBAN: NL56 ABNA 0526 1460 79 t.n.v. penningmeester NDV. De bijdrage van €15 wordt gevraagd om een deel van de kosten van de catering (koffie/thee en lunch) te bekostigen.

Het Witte Boekje 2024
Download hier het Witte Boekje 2024. In het Witte Boekje staan de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2023, het jaarverslag 2023, het financieel jaarverslag en begroting 2024.

Locatie
Vergader- en Partyboerderij Champ Aubert
Boterbloem 1
3972 SB Driebergen-Rijsenburg

Geef een reactie