Sortimenstdag 2011: als vanouds leerzaam en gezellig

Inleiding
De eerste NDV activiteit in het nieuwe jaar is traditiegetrouw de ‘sortimentsdag’. Daar worden de onderwerpen uit de laatst gepubliceerde
Dendroflora behandeld. Deze keer betrof dat Dendroflora 2009, gepubliceerd in december 2010. De schrijvers van de artikelen fungeren meestal ook als sprekers. De kantinezaal bij Boomkwekerijen Darthuizer in Leersum was zaterdag 15 januari goed gevuld met 55 geïnteresseerde leden. Wout Kromhout heette een ieder hartelijk welkom.

Marco Hoffplan over ‘Planten en luchtkwaliteit’
De spits van de voordrachten werd afgebeten door de hoofdredacteur van Dendroflora Marco Hoffman die een verhaal hield over ‘Planten en luchtkwaliteit’. Planten, zeker belangrijk in een stedelijke omgeving, kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Planten produceren zuurstof en nemen kooldioxide op uit de lucht. Ook kunnen ze schadelijke deeltjes wegvangen, zoals fijnstof, stikstofoxiden en ozon. Het is van groot belang de planten ‘gericht’ in te zetten. Voor een optimaal effect is kennis van zaken essentieel, zo betoogde hij. Planten zijn geen wondermiddel voor het zuiveren
van de lucht, maar kunnen zeker een goede bijdrage leveren.

Een volle zaal luisterde aandachtig
Een volle zaal luisterde aandachtig
Foto: Norman Kenny

Ronald Houtman over Euro-trials
Als volgende spreker trad op Ronald Houtman. Na een inleidend woord over de KVBC die dit jaar haar 150 jarig bestaan gaat vieren (16 september) handelde zijn voordracht over de Euro-trials en (sterren)keuringen die onder auspiciën van de KVBC worden verricht. Zo vertelde hij over de vergelijkingen in de Eurotrials tussen de participerende landen in het beoordelen van het geteste sortiment. Interessant wat er zich in de commerciële kwekerswereld afspeelt.

Gerrit Mengerink met eigen takken
Als derde ochtendspreker kregen we Gerrit Mengerink die uit zijn tuin vele fraaie takken had meegenomen en deze één voor één kort besprak.

Piet de Jong over het geslacht Ostrya
Na de lunchpauze was de eerste middagspreker Piet de Jong. Hij vertelde over het geslacht Ostrya. Van dit geslacht is geen enkele soort belangrijk in cultuur (misschien met uitzondering van O. carpinifolia), evenmin zijn er cultivars bekend. Toch pleit Piet de Jong voor het gebruik van enkele soorten als laanbeplanting en in parken en plantsoenen. Het zijn immers gezonde, groeikrachtige bomen, die in de nazomer opvallen door hun fraaie hopbellen.

Margareth Hop over Klimplanten
Als laatste spreker van de dag hield Margareth Hop een interessante voordracht over Klimplanten – sierlijk en functioneel. Het laten aankleden van gebouwen met klimplanten is tegenwoordig populair. Er zijn de laatste jaren verschillende systemen ontwikkeld. Zo is er de onderhoudsvriendelijke methode van laten begroeien van de wand met klimplanten die wortelen in de grond. Daarnaast zijn er methoden van lichtgewicht substraat waaraan planten houvast vinden en waarbij druppelslangen voor de watervoorziening zorgen. Het belangrijkste sortiment klimplanten dat het in Nederland goed doet passeerde uitgebreid de revue.

De vijf sprekers van de dag, van links naar rechts: Marco Hoffman, Ronald Houtman, Gerrit Mengerink, Piet de Jong en Margareth Hop Foto’s: Koos Slob en Norman Kenny
De vijf sprekers van de dag, van links naar rechts: Marco
Hoffman, Ronald Houtman, Gerrit Mengerink, Piet de
Jong en Margareth Hop
Foto’s: Koos Slob en Norman Kenny

Dank!
Tot slot een woord van waardering en dank aan de sprekers, de organisatoren van deze dag (Wout Kromhout, Els Doek, Gertrude van der Kleijn en Jaap Smit) en niet te vergeten aan het adres van Darthuizer Boomkwekerijen voor het gratis beschikbaar stellen van de ruimte plus koffie en thee!

Geschreven door: Koos Slob