NDV-winterbijeenkomst in Wageningen

Inleiding
Op zaterdag 16 november 2013 werd ‘Het Schip van Blaauw’ bevolkt door zoveel enthousiaste en leergierige dendrologen (80), dat het maar gelukkig was dat het schip op het droge lag. Na het welkomstwoord door dagvoorzitter Wout Kromhout kreeg Jos Koppen even de gelegenheid zich te presenteren als interim-voorzitter van de NDV. Hoewel hij al jaren lid is, had hij tot nu toe weinig gelegenheid gehad bijeenkomsten bij te wonen, maar nu zijn de vooruitzichten daarvoor duidelijk beter. Alle aanwezigen hoopten dat het niet bij een interim zou blijven!

Presentatie dia’s Frans Fontaine door Cees van der Linden en Hans van Selm
De eerste presentatie werd verzorgd door Cees van der Linden en Hans van Selm. Zij hadden de diacollectie van oud-secretaris/penningmeester Frans Fontaine doorgespit en daaruit een selectie gemaakt van 75 dia’s die ze de moeite waard vonden. De vertoning verliep nogal chaotisch, omdat de aanwezigen ze bij vertoning gelijk konden claimen en Cees als een soort veilingmeester optrad. Het digitale tijdperk lijkt intussen de doodsklap voor de ooit zo gekoesterde diaverzamelingen. Wat verder opviel was, dat er nauwelijks nog (oud) leden herkend werden op de intussen 40 tot 60 jaar oude dia’s.

Presentatie van Wiecher Huisman over de Ericaceae
Intussen was iedereen wel erg nieuwsgierig geworden naar de presentatie van de Ericaceae door Wiecher Huisman. Het bleek dat Wiecher al op zeer jeugdige leeftijd geboeid was door rododendrons. Thuis had zijn vader een heidetuin, maar de liefde ontvlamde pas echt toen hij rond zijn vijftiende levensjaar in de Oostenrijkse bergen mocht vertoeven en daar rododendrons op de berghellingen zag. Achtereenvolgens liet hij een groot aantal geslachten de revue passeren. Bij diverse daarvan vertelde hij over zijn persoonlijke ervaringen met het zoeken naar de beste groeiomstandigheden, met name de vocht- en zuurgraad. De meeste tijd besteedde Wiecher aan Rhododendron, waarbij hij een vurig pleidooi hield om bij bladverliezende azalea’s ook te letten op de herfstkleur, een favoriet is o.a. Rhododendron prunifolium. Een heel aparte rododendron is volgens hem R. ‘Gowenianum’, een zogenaamde Azaleadendron, een kruising van R. ponticum en R. viscosum. Wiecher was vooral enthousiast over de aantrekkelijke geur van de bloemen. Het was zijn eerste powerpoint-presentatie en ook wat dat betreft zeker een geslaagd debuut.

In het enthousiaste verhaal van Wiecher Huisman over Ericaceae kwam ook deze Rhododendron ‘Gowenianum’ aan de orde.
In het enthousiaste verhaal van Wiecher Huisman over
Ericaceae kwam ook deze Rhododendron ‘Gowenianum’ aan de orde.
Foto: Wiecher Huisman

Takkenwedstrijd
Na de lunch volgde de takkenwedstrijd onder leiding van Hans Janssen en Klaas Verboom. Meestal in de vorm van duo’s stortten de aanwezigen zich eerst op een tiental coniferen en Ericaceae. Daarna volgden twee ronden met 15 loofhoutgewassen. Om bij voorbaat niemand te ontmoedigen was er een flink aantal vrij gemakkelijke takken, maar daarnaast waren er genoeg die veel hoofdbrekens bezorgden, o.a. Rhododendron bureavii, Abelia mosanensis, Menispermum canadense, Poliothyrsis sinensis en Disanthus cercidifolius. In totaal konden 100 punten worden gescoord. Micha Wieland werd de winnaar met maar liefst 93 punten. En daarmee werd het dendrologische jaar afgesloten en kon men zich thuis met de pas verschenen Dendroflora gaan voorbereiden op de Sortimentsdag van 11 januari 2014.

Na de lunch volgde de ‘takkenwedstrijd’ o.l.v. Hans Janssen en Klaas Verboom.
Na de lunch volgde de ‘takkenwedstrijd’ o.l.v. Hans
Janssen en Klaas Verboom.
Foto: Eddy Olthoff