Reactie van een C-cursist

Over de C cursus dendrologie

In 2014 heb ik samen met acht anderen deelgenomen aan de C-cursus dendrologie. Hoewel een minimum aantal van 12 deelnemers nodig is om de kosten te kunnen dekken, kon de scholingscommissie van de NDV de cursus door sponsoring toch organiseren, waarvoor hulde! Het is niet goed te begrijpen waarom zo weinig mensen zich voor deze C-cursus aanmelden.

Een fraaie onderwijsplaats: het Von Gimborn Arboretum te Doorn. We brachten daar zes hele zaterdagen door, goede afwisselingen van hoorcolleges en wandelingen in het arboretum. De behandelde stof kon direct ter plaatse worden aangevuld met “in vivo”-onderwijs.

Uitstekende docenten: Wilbert Hetterscheid, Piet de Jong, Marco Hoffman en Hans Janssen. Zij gaven fraaie powerpointpresentaties.

Naast aanvullende sortimentsleer (nog niet behandeld in de A en B cursus) werden diepgaander interessante onderwerpen behandeld o.a. over evolutie, biodiversiteit, oorsprong van leven, moleculaire ontwikkelingen en plantengeografie.

De scholingscommissie had een fraaie dikke klapper samengesteld waarin de leerstof was aangevuld met andere wetenswaardige artikelen.

Het is voor de discussie aantrekkelijk als het gezelschap van cursisten gemêleerd is: niet alleen hobbyisten maar ook professionals in de dendrologie.

Mijn interesse in de dendrologie is door deze cursus toegenomen en ik kan u de cursus van harte aanbevelen.

Piet Meijer