Categorie archieven: Blog

Harry de Coo en Ronnie Nijboer in gesprek over Iepen

Ronnie Nijboer is mede-eigenaar van Noordplant Kwekerijen in Glimmen en een erkend pleitbezorger van het planten van iepen. De iep is volgens de kenners een van de sterkste bomen in de stedelijke omgeving en in het landschap. Als antwoord op de massale uitval van de iepen rond 1919 en 1970 door de iepziekte is een sortiment min of meer resistente iepen ontwikkeld. Ronnie schrijft in zijn artikel in Dendroflora nr 56 over de huidige inzichten bij het planten van iepen. In deze podcast van 13 minuten wordt hij geïnterviewd door Harry de Coo, secretaris van de Nederlandse Dendrologische Vereniging.

NDV-podcast 2: Huib Sneep en Henk Wischmann in gesprek over Physocarpus cultivars

Henk Wischmann werkte de afgelopen vijf jaar als bestuurslid en lid van de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) aan de keuring van de Physocarpus cultivars. Het resultaat van de keuring is in de editie 2021 van Dendroflora gepubliceerd. Opvallend is het grote verschil in groeihoogte van de diverse cultivars. Daardoor is het gebruik van Physocarpus mogelijk van grote heester in een border tot een kleine heester als solitair in de particuliere tuin.
In deze podcast van 10 minuten wordt hij geïnterviewd door Huib Sneep, bestuurslid van de Nederlandse Dendrologische Vereniging.

NDV-podcast: Huib Sneep en Martin Tijdgat in gesprek over iepen

Traditiegetrouw vindt in januari de jaarlijkse Sortimentsdag plaats van de KVBC en NDV. Tijdens deze bijeenkomst lichten auteurs van Dendroflora hun artikelen toe, voorafgaand aan de publicatie.

De Sortimentsdag 2021 zou dit jaar plaatsvinden op zaterdag 23 januari maar de Covid-19 maatregelen staan een fysieke bijeenkomst niet toe.

De KVBC en NDV hebben daarom er dit jaar voor gekozen een drietal podcasts op te nemen met auteurs uit de nieuwe Dendroflora. Zo kunnen zij toch hun artikelen toelichten en u bij de publicatie betrekken. Dendroflora verschijnt begint februari. De volgende podcasts verschijnen 6 en 20 februari.

In deze eerste podcast voert Huib Sneep een gesprek met Martin Tijdgat, over zijn artikel over Iepen. Martin Tijdgat is boom- en groenbeheerder van de gemeente Wijdemeren, waar de Nederlandse Planten Collectie Ulmus staat, en een kenner van het Iepen-sortiment in West-Europa. De bomen staan allen in openbaar groen in de vijf dorpen die deel uitmaken van de gemeente. Wilt u zien waar ze staan ga dan naar de volgende webpagina:
https://wijdemeren.cobra360.nl/index.php?@iepen