Categorie archieven: Activiteiten

Sortimenstdag 2011: als vanouds leerzaam en gezellig

Inleiding
De eerste NDV activiteit in het nieuwe jaar is traditiegetrouw de ‘sortimentsdag’. Daar worden de onderwerpen uit de laatst gepubliceerde
Dendroflora behandeld. Deze keer betrof dat Dendroflora 2009, gepubliceerd in december 2010. De schrijvers van de artikelen fungeren meestal ook als sprekers. De kantinezaal bij Boomkwekerijen Darthuizer in Leersum was zaterdag 15 januari goed gevuld met 55 geïnteresseerde leden. Wout Kromhout heette een ieder hartelijk welkom.

Marco Hoffplan over ‘Planten en luchtkwaliteit’
De spits van de voordrachten werd afgebeten door de hoofdredacteur van Dendroflora Marco Hoffman die een verhaal hield over ‘Planten en luchtkwaliteit’. Planten, zeker belangrijk in een stedelijke omgeving, kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Planten produceren zuurstof en nemen kooldioxide op uit de lucht. Ook kunnen ze schadelijke deeltjes wegvangen, zoals fijnstof, stikstofoxiden en ozon. Het is van groot belang de planten ‘gericht’ in te zetten. Voor een optimaal effect is kennis van zaken essentieel, zo betoogde hij. Planten zijn geen wondermiddel voor het zuiveren
van de lucht, maar kunnen zeker een goede bijdrage leveren.

Een volle zaal luisterde aandachtig
Een volle zaal luisterde aandachtig
Foto: Norman Kenny

Ronald Houtman over Euro-trials
Als volgende spreker trad op Ronald Houtman. Na een inleidend woord over de KVBC die dit jaar haar 150 jarig bestaan gaat vieren (16 september) handelde zijn voordracht over de Euro-trials en (sterren)keuringen die onder auspiciën van de KVBC worden verricht. Zo vertelde hij over de vergelijkingen in de Eurotrials tussen de participerende landen in het beoordelen van het geteste sortiment. Interessant wat er zich in de commerciële kwekerswereld afspeelt.

Gerrit Mengerink met eigen takken
Als derde ochtendspreker kregen we Gerrit Mengerink die uit zijn tuin vele fraaie takken had meegenomen en deze één voor één kort besprak.

Piet de Jong over het geslacht Ostrya
Na de lunchpauze was de eerste middagspreker Piet de Jong. Hij vertelde over het geslacht Ostrya. Van dit geslacht is geen enkele soort belangrijk in cultuur (misschien met uitzondering van O. carpinifolia), evenmin zijn er cultivars bekend. Toch pleit Piet de Jong voor het gebruik van enkele soorten als laanbeplanting en in parken en plantsoenen. Het zijn immers gezonde, groeikrachtige bomen, die in de nazomer opvallen door hun fraaie hopbellen.

Margareth Hop over Klimplanten
Als laatste spreker van de dag hield Margareth Hop een interessante voordracht over Klimplanten – sierlijk en functioneel. Het laten aankleden van gebouwen met klimplanten is tegenwoordig populair. Er zijn de laatste jaren verschillende systemen ontwikkeld. Zo is er de onderhoudsvriendelijke methode van laten begroeien van de wand met klimplanten die wortelen in de grond. Daarnaast zijn er methoden van lichtgewicht substraat waaraan planten houvast vinden en waarbij druppelslangen voor de watervoorziening zorgen. Het belangrijkste sortiment klimplanten dat het in Nederland goed doet passeerde uitgebreid de revue.

De vijf sprekers van de dag, van links naar rechts: Marco Hoffman, Ronald Houtman, Gerrit Mengerink, Piet de Jong en Margareth Hop Foto’s: Koos Slob en Norman Kenny
De vijf sprekers van de dag, van links naar rechts: Marco
Hoffman, Ronald Houtman, Gerrit Mengerink, Piet de
Jong en Margareth Hop
Foto’s: Koos Slob en Norman Kenny

Dank!
Tot slot een woord van waardering en dank aan de sprekers, de organisatoren van deze dag (Wout Kromhout, Els Doek, Gertrude van der Kleijn en Jaap Smit) en niet te vergeten aan het adres van Darthuizer Boomkwekerijen voor het gratis beschikbaar stellen van de ruimte plus koffie en thee!

Geschreven door: Koos Slob

NDV Sortimentsdag 11 januari 2014

Inleiding
De eerste NDV activiteit in het nieuwe jaar is traditiegetrouw de ‘Sortimentsdag’, de tweede zaterdag in januari gewijd aan het sortiment dat behandeld is in de laatste Dendroflora. Evenals vorig jaar werd de dag gehouden in Boskoop, deze keer in een betere locatie dan vorig jaar: het Flora Partycentrum. De opkomst was overweldigend, meer dan 100 deelnemers. Een studiedagrecord.

Dendroflora #49
De onderwerpen van Dendroflora nummer 49 werden door de auteurs zelf besproken. Voor informatieve samenvattingen verwijs ik graag naar www.dendroflora.nl/samenvattingen. Als eerste sprak Margaret Hop over ‘Planten voor natte locaties’. Heel interessant. Nieuw voor mij waren de ‘wadi’s’ in de grote steden.

Margaret Hop over ‘Planten voor natte locaties’
Een wadi is een water afvoer door infiltratie. Het zijn groenstroken die speciaal zijn aangelegd om de overmatige watermassa’s op te vangen, bijvoorbeeld als de riolen het niet aankunnen bij hevige, langdurige regenval. Margaret deed een oproep aan de gemeenten/architecten om meer variatie aan te brengen in de wadi-ontwerpen. Verder kwam uiteraard het sortiment geschikt voor zeer natte en wat minder natte locaties aan de orde.

Margaret Hop spreekt over ‘Planten voor natte locaties’
Margaret Hop spreekt over ‘Planten voor natte locaties’. Foto: Jan van Merriënboer

Coen Camelbeek over Stewartia
Als tweede spreker behandelde Coen Camelbeeke
het ietwat onbekende geslacht Stewartia. Coen is directeur van het Arboretum Wespelaar in België. Het was duidelijk dat hij z’n hart verpand had aan dit geslacht, zoals ook blijkt uit de titel van zijn voordracht ‘Stewartia, een parel voor elke tuin’. In Arboretum Wespelaar is een grote collectie Stewartia aanwezig.

Hans Janssen en Cor van Gelderen over Styrax
Als derde voordracht behandelden Hans Janssen en Cor van Gelderen het geslacht Styrax. Hans besprak de botanische soorten, terwijl Cor de cultivars voor zijn rekening nam.

Marco Hoffman over Symphoricarpos
Tenslotte besprak Marco Hoffman het sortimentsonderzoek en het keuringsrapport van Symphoricarpos. Marco besprak ook een nieuwe indeling in groepen van dit geslacht. Voor wie inhoudelijk meer wil weten verwijs ik graag naar de artikelen in Dendroflora 49.

Een alleszins geslaagde dag, met dank aan Wout Kromhout, Dick Nieuwesteeg en Conny Suijkerbuijk voor de vlekkeloze organisatie.

NDV-winterbijeenkomst in Wageningen

Inleiding
Op zaterdag 16 november 2013 werd ‘Het Schip van Blaauw’ bevolkt door zoveel enthousiaste en leergierige dendrologen (80), dat het maar gelukkig was dat het schip op het droge lag. Na het welkomstwoord door dagvoorzitter Wout Kromhout kreeg Jos Koppen even de gelegenheid zich te presenteren als interim-voorzitter van de NDV. Hoewel hij al jaren lid is, had hij tot nu toe weinig gelegenheid gehad bijeenkomsten bij te wonen, maar nu zijn de vooruitzichten daarvoor duidelijk beter. Alle aanwezigen hoopten dat het niet bij een interim zou blijven!

Presentatie dia’s Frans Fontaine door Cees van der Linden en Hans van Selm
De eerste presentatie werd verzorgd door Cees van der Linden en Hans van Selm. Zij hadden de diacollectie van oud-secretaris/penningmeester Frans Fontaine doorgespit en daaruit een selectie gemaakt van 75 dia’s die ze de moeite waard vonden. De vertoning verliep nogal chaotisch, omdat de aanwezigen ze bij vertoning gelijk konden claimen en Cees als een soort veilingmeester optrad. Het digitale tijdperk lijkt intussen de doodsklap voor de ooit zo gekoesterde diaverzamelingen. Wat verder opviel was, dat er nauwelijks nog (oud) leden herkend werden op de intussen 40 tot 60 jaar oude dia’s.

Presentatie van Wiecher Huisman over de Ericaceae
Intussen was iedereen wel erg nieuwsgierig geworden naar de presentatie van de Ericaceae door Wiecher Huisman. Het bleek dat Wiecher al op zeer jeugdige leeftijd geboeid was door rododendrons. Thuis had zijn vader een heidetuin, maar de liefde ontvlamde pas echt toen hij rond zijn vijftiende levensjaar in de Oostenrijkse bergen mocht vertoeven en daar rododendrons op de berghellingen zag. Achtereenvolgens liet hij een groot aantal geslachten de revue passeren. Bij diverse daarvan vertelde hij over zijn persoonlijke ervaringen met het zoeken naar de beste groeiomstandigheden, met name de vocht- en zuurgraad. De meeste tijd besteedde Wiecher aan Rhododendron, waarbij hij een vurig pleidooi hield om bij bladverliezende azalea’s ook te letten op de herfstkleur, een favoriet is o.a. Rhododendron prunifolium. Een heel aparte rododendron is volgens hem R. ‘Gowenianum’, een zogenaamde Azaleadendron, een kruising van R. ponticum en R. viscosum. Wiecher was vooral enthousiast over de aantrekkelijke geur van de bloemen. Het was zijn eerste powerpoint-presentatie en ook wat dat betreft zeker een geslaagd debuut.

In het enthousiaste verhaal van Wiecher Huisman over Ericaceae kwam ook deze Rhododendron ‘Gowenianum’ aan de orde.
In het enthousiaste verhaal van Wiecher Huisman over
Ericaceae kwam ook deze Rhododendron ‘Gowenianum’ aan de orde.
Foto: Wiecher Huisman

Takkenwedstrijd
Na de lunch volgde de takkenwedstrijd onder leiding van Hans Janssen en Klaas Verboom. Meestal in de vorm van duo’s stortten de aanwezigen zich eerst op een tiental coniferen en Ericaceae. Daarna volgden twee ronden met 15 loofhoutgewassen. Om bij voorbaat niemand te ontmoedigen was er een flink aantal vrij gemakkelijke takken, maar daarnaast waren er genoeg die veel hoofdbrekens bezorgden, o.a. Rhododendron bureavii, Abelia mosanensis, Menispermum canadense, Poliothyrsis sinensis en Disanthus cercidifolius. In totaal konden 100 punten worden gescoord. Micha Wieland werd de winnaar met maar liefst 93 punten. En daarmee werd het dendrologische jaar afgesloten en kon men zich thuis met de pas verschenen Dendroflora gaan voorbereiden op de Sortimentsdag van 11 januari 2014.

Na de lunch volgde de ‘takkenwedstrijd’ o.l.v. Hans Janssen en Klaas Verboom.
Na de lunch volgde de ‘takkenwedstrijd’ o.l.v. Hans
Janssen en Klaas Verboom.
Foto: Eddy Olthoff