Wel en wee van de Nederlandse situatie

Het probleem van invasieve boomsoorten in ons land is een eeuw geleden begonnen met het gebruik van Prunus serotina, de Amerikaanse vogelkers, als vulhoutsoort in de bosbouw. De kers voelt zich intussen in ons land zeer thuis. Ondanks verwoede pogingen met veel vrijwilligers en chemische middelen lukte het uitroeien niet en voor sommigen lijkt het het beste om de soort maar als inheems te gaan beschouwen. P. serotina is niet alleen in ons land een echte survivor. Ook zijn grote areaal van Noord-Amerika tot diep in Zuid-Amerika onderstreept zijn vitaliteit. Hoewel de soort ook in diverse andere Europese landen invasief is, staat ze (nog) niet op de Europese Unielijst. In de vorige Arbor Vitae is melding gemaakt van de drie soorten op die lijst (Ailanthus altissima, Acacia saligna en Lespedeza cuneata) en vijf die voor de bosbouw als bedreigend worden gezien. Tot de laatste groep wordt P. serotina wel gerekend. vederesdoorn/" 6216 target="_blank">Acer negundo, Ailanthus altissima, Quercus robur en Robinia pseudoacacia zijn de overige vier van deze lijst.
Op een lijst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staan behalve bovengenoemde een groot aantal soorten die bestreden mogen worden: Acer species uitgezonderd A. campestre, Berberis species uitgezonderd B. vulgaris, Cornus sericea, Cotoneaster species uitgezonderd C. integerrimus, Populus alba, Quercus species uitgezonderd Q. petraea en Q. robur, Rhododendron ×superponticum, Rhus species, Rosa rugosa en Vaccinium corymbosum en hybriden. Een aantal lijken meer uit voorzorg op deze lijst te zijn opgenomen, opdat ze niet echt invasief worden.

Rosa rugosa, uit voorzorg te bestrijden?
Foto: Ineke Vink

Op het lijstje van het ministerie ontbreken volgens mij enkele soorten. Interessant is de situatie met Amelanchier lamarckii. Dit uit de Verenigde Staten ooit ingevoerde Krentenboompje wordt in Heukels’ Flora van Nederland Amerikaans krentenboompje genoemd. De soort is in Amerika niet (meer) in het wild bekend en het betreft mogelijk een hybride van A. laevis en A. canadensis. In ons land vooral bekend als Drents krentenboompje. Het lijkt intussen een inheemse soort al wordt ze in België wel als invasief beschouwd. Een tweede voorbeeld is Aronia prunifolia, de Zwarte appelbes, die op sommige plaatsen langs oevers verwildert, onder andere bij de Nieuwkoopse Plassen.
Al met al vormen de houtige gewassen in ons land geen echt probleem, zeker niet in vergelijking met vaste planten als Alsemambrosia, Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop. En verder ook niet vergeleken met de problematiek in andere delen van de wereld.

Ailanthus altissima
Foto: Ineke Vink

Geef een reactie