Algemene Ledenvergadering 2021

Door de beperkende maatregelen van de overheid als gevolg van COVID-19 kon het bestuur op 6 maart geen gebruikelijke Algemene Ledenvergadering organiseren. Dit jaar boden we de leden de mogelijkheid om via de website te reageren op de punten van de agenda van de ALV. Via de website konden alle leden digitaal de notulen van de ALV 2020, het Jaarverslag 2020 inclusief het financieel jaarverslag van de penningmeester en het beleidsplan 2021-2026 goedkeuren.
In het bestuur werden Huib Sneep als vicevoorzitter, Marrion Hoogendoorn als lid van het bestuur en Harry de Coo als secretaris benoemd en Evelien Romme werd herbenoemd als lid van het bestuur.
Zeventig leden maakten gebruik van de mogelijkheid om te reageren en stemmen.

Stemming op de Jaarverslagen
Het jaarverslag werd unaniem goedgekeurd. Naar aanleiding van een reactie op het jaarverslag wil het bestuur nogmaals benadrukken dat de NDV geen vereniging is die zich uitspreekt over het beheer van bomen. Het uitwisselen van sortimentskennis is wel een primaire doelstelling, zoals in het beleidsplan staat.
Het financieel jaarverslag laat een goede vermogenspositie zien. Daarbij moeten we de komende jaren rekening houden met aanzienlijke investeringen. Onder andere voor:
– de ontwikkeling van nieuwe cursussen en de scholing van nieuwe docenten,
– het 100-jarig jubileum,
– er is financiële ruimte nodig voor het ontwikkelen en gebruik van nieuwe media zoals filmpjes, podcasts en digitaal lesmateriaal.
Deze laatste uitdagingen zijn we in 2020 al aangegaan. Over het gevoerde financiële beleid heeft de penningmeester een toelichting gegeven in het Witte boekje en op de website worden de gestelde vragen door de leden en de antwoorden van het bestuur gepubliceerd.
Het bestuur ontving veel complimenten over hoe zij het voorbije jaar in verbinding bleef met de leden en zij de leden wist te informeren en op de hoogte te houden van dat wat ons bindt.

Beleidsplan 2021-2026
Uit de reacties op het beleidsplan blijkt dat er veel waardering is voor excursies, leergangen en cursussen met daarbij regelmatig de opmerking ‘graag inspelen op de actualiteiten’. Vraagstukken rond klimaatsverandering, biodiversiteit en bodem verdienen meer aandacht. De redactie van Arbor Vitae en het Witte Boekje krijgen een pluim. De vele reacties van leden leveren een waslijst aan vragen en opmerkingen op. In de loop van het jaar zal het bestuur deze opmerkingen meenemen in de uitwerking van het beleidsplan.

Afscheid van bestuursleden
Het bestuur wil haar dank uitspreken voor het secretariaatswerk van Roger Bickerstaffe. Helaas moest Roger om gezondheidsredenen na zeven jaar zijn functie als secretaris beëindigen. Hij gaf als secretaris duidelijk richting aan de hoofdlijnen van het beleid. Roger wees in de vergaderingen op de hoofdzaken en bijzaken en liet het bestuur efficiënt vergaderen. Hij deed dat met een vaderlijke hand, was kleurrijk en inspirerend en zorgde voor een sfeer waarbij het jaarlijks uitdelen van port en Engelse Stiltonkaas in de vergadering niet onvermeld mag blijven.
Ook Ingrid van de Ven heeft jammer genoeg om persoonlijke redenen in de loop van 2020 haar bestuursfunctie als scholingscoördinator moeten neerleggen. Ingrid was de juiste persoon voor deze functie gezien haar ervaring als docente bij de Ontwerpacademie. Mogelijk kan zij in de toekomst nog wat voor ons betekenen.

Fotoprijsvraag
Wat dit jaar zeker niet gemist mocht worden was de fotoprijsvraag van Pierre Theunissen. ‘Altijd een leuk element en jouw werk Pierre, wordt zeer gewaardeerd,’ aldus een citaat uit de bestuursvergadering.
We ontvingen tien inzendingen. Ingrid van der Ven, Leena Salminen, Danny Alards, Hans Janssen en Erik Verhallen kwamen met de goede oplossingen. Op de voorzijde van het Witte Boekje stond Pinus rigida; een van de zeer weinige coniferen die nog scheutvorming vertonen op stammen en oude takken. Dat was goed te zien.

De stam van Pinus rigida
Foto: Pierre Theunissen

Op de achterzijde stond Toona sinensis; de eindknop getoond op de foto, is wel heel specifiek, samen met het bladmerk met daarin 5 sporen.
Niet alleen de winnaars worden door Pierre gefeliciteerd maar zeker ook de overige inzenders die waarschijnlijk de meeste tijd hebben besteed in de worsteling om de juiste antwoorden te vinden.

Toona sinensis, kenmerkend is het bladmerk met de 5 sporen
Foto: Pierre Theunissen

Voor volgend jaar gaan we ervan uit dat we weer samen kunnen komen in Driebergen met bloeiende voorjaarstakken van Tonny van der Plank en Klaas Verboom, een goed middagprogramma en een na afloop een kofferbakverkoop. Daar kijken we naar uit!

Geef een reactie