Algemene Leden Vergadering Driebergen 2010

Jaap Smit en Wilbert Hetterscheid waren reglementair aftredend en werden opnieuw benoemd. Tonny van der Plank, ook reglementair aftredend, neemt afscheid. Zij werd opgevolgd door Gertrude van der Kleijn. Piet de Jong werd benoemd tot erelid van de NDV.

’s Middags waren er voordrachten van Beline Geertsema (Bedreigde Tuinen en Parken), Lucia Albers (Samengestelde bomen) en Eric Blok (herinrichting ’s Gravenlandse Buitenplaatsen).

Er waren circa 70 aanwezigen.

Foto’s van Martijn Essers.

Afscheid van Tonny van der Plank
Afscheid van Tonny van der Plank
Beline Geertsema
Beline Geertsema
Erik Blok
Erik Blok
Lucia Albers
Lucia Albers
Opvolgster in bestuur Gertrude van der Kleijn
Opvolgster in bestuur Gertrude van der Kleijn
Piet de Jong (links) erelid
Piet de Jong (links) erelid