Home

Welkom op onze site!
De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) brengt mensen met elkaar in contact die liefhebberij hebben in bomen of er beroepshalve mee bezig zijn. Van elkaar valt veel te leren over de grote verscheidenheid van houtige gewassen. Hoe herken je ze, hoe gebruik je ze, waar vind je ze, waar komen ze vandaan. De vereniging organiseert voor de leden een reeks van activiteiten en verzorgt de publicaties Arbor Vitae en Dendroflora.

Nieuws
Arboretum Aerwinkel, memoires van Bair van de Schoor
Tonny van der Plank onderscheiden met S.G.A. Doorenbospenning.
• Arbor Vitae 1/2017 is uit. Hier kan je een proefexemplaar aanvragen.
Bestuurder gezocht!

Aankomende activiteiten
Determinatie excursie -Beemster arboretum, zondag 11 juni
Kampeerweek Engeland, 16 t/m 21 juli 2017
• Zomerexcursie Drielandenpunt, 24–26 augustus 2017

Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’
Chamaecyparis obtusa ‘Fernspray Gold’
Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’
Platycladus orientalis ‘Aurea’
Taxus cuspidata
Salix caprea
Salix fragilis ‘Americana’
Salix purpurea ‘Howki’
Salix udensis ‘Sekka’
Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’