Home

Welkom op onze site!
De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) brengt mensen met elkaar in contact die liefhebberij hebben in bomen of er beroepshalve mee bezig zijn. Van elkaar valt veel te leren over de grote verscheidenheid van houtige gewassen. Hoe herken je ze, hoe gebruik je ze, waar vind je ze, waar komen ze vandaan. De vereniging organiseert voor de leden een reeks van activiteiten en verzorgt de publicaties Arbor Vitae en Dendroflora.

Nieuws
Van populier tot plank

Aankomende activiteiten
Kampeerweek Engeland, 16-21 juli 2017
Zomerexcursie Drielandenpunt, 24-26 augustus 2017 (VOL!)
• Dendrologendag Populus, 14 september 2017

Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’
Chamaecyparis obtusa ‘Fernspray Gold’
Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’
Platycladus orientalis ‘Aurea’
Taxus cuspidata
Salix caprea
Salix fragilis ‘Americana’
Salix purpurea ‘Howki’
Salix udensis ‘Sekka’
Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’