Home

Welkom op onze site!
De Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV) brengt mensen met elkaar in contact die liefhebberij hebben in bomen of er beroepshalve mee bezig zijn. Van elkaar valt veel te leren over de grote verscheidenheid van houtige gewassen. Hoe herken je ze, hoe gebruik je ze, waar vind je ze, waar komen ze vandaan. De vereniging organiseert voor de leden een reeks van activiteiten en verzorgt de publicaties (Arbor Vitae en Dendroflora).

Het laatste nieuws:
Monumentale bomen online
Vacature: eindredacteur Arbor Vitae

Aankomende activiteiten:
Boskoop, kwekerijen en de sortimentstuin “Harry van der Laar”, zaterdag 22 augustus 2015
Dendrologendag (thema: Rode Lijst soorten), donderdag 24 september 2015

Aesculus parvifolia
Aesculus parviflora
Acer tataricum
Acer tataricum
Spiraea japonica 'Froebelii'
Spiraea japonica ‘Froebelii’
Tilia cordata 'Winter Orange'
Tilia cordata ‘Winter Orange’
Viburnum erubescens
Viburnum erubescens
Tsuga canadensis
Tsuga canadensis
Picea pungens 'Koster'
Picea pungens ‘Koster’
Pinus x schwerinii 'Wiethorst'
Pinus x schwerinii ‘Wiethorst’
Cunninghamia lanceolata
Cunninghamia lanceolata
Larix decidua 'Diana'
Larix decidua ‘Diana’