Voor arboretumhouders

Criteria voor een arboretum
De term arboretum is niet beschermd en wordt niet toegekend door een officiële instantie of keuringscommissie. De NDV houdt vooralsnog vast aan de volgende criteria:

1. Visie
Er dient een arboretum-plan te zijn met een beschrijving van de organisatie, strategie, doel van het arboretum, beoogd publiek, types van planten, onderhoudsplan en voortzetting op lange termijn (stichting o.i.d. met een bestuur) In een arboretum worden de bomen en struiken al dan niet systematisch (familie), geografisch (per regio) of op andere criteria (gebruikswaarde, herfstkleur, etc.) gegroepeerd en er wordt naar gestreefd een zo volledig mogelijk aantal families (geslachten, soorten en variëteiten) te houden, rekening houdend met de klimatologische omstandigheden. Bij de aanleg van een arboretum wordt er naar gestreefd de afzonderlijke individuen goed tot hun recht te laten komen.

2. Collectielijst
Er is een actuele collectielijst verkrijgbaar (op papier of op een website)

3. Beheerder
Het arboretum dient een beheerder te hebben; een persoon of instantie die het arboretum volgens plan beheert en bereikbaar is voor informatie. Deze persoon of instantie dient gedegen kennis te hebben van bomen en naamgeving.

4. Educatieve waarde
Naamgeving en etikettering spelen een belangrijke rol. Terplekke moet op zijn minst de wetenschappelijke naam te achterhalen zijn van elke afzonderlijke plant. Dit kan door middel van bv. plantenlabels, QR-codes, transponders, of nummering overeenkomstig collectielijsten. De planten dienen voor minimaal 75% van de collectie benoemd te zijn. Te lezen zijn gegevens zoals bijv. wetenschappelijke naam, familienaam, cultivar, herkomst, plantdatum. De labels mogen de plant niet schaden. Het label bevindt zich aan of nabij de plant, zichtbaar voor publiek.

5. Toegankelijkheid
Het arboretum moet, al dan niet na afspraak, open zijn voor publiek.

NDV-erkend arboretum-bordje
Een ‘NDV-erkend arboretum’ bordje (A4 formaat, acrylaat, UV-bestendig) kan, na erkenning, bij de NDV aangeschaft worden. Prijs € 25,-

Arboretum classificatie
De NDV wil arboreta aanduiden met een sterwaarde van 1 t/m 5 en deze vermelden op de NDV-website. Een eerste vereiste is dat het arboretum voldoet aan de hierboven door de NDV opgestelde criteria voor een arboretum. Vervolgens tellen ‘sterren-criteria’ voor het aantal sterren. Voor het aanvragen van ‘sterren’ vult u de checklist in en druk op verzenden.