Leergangen

NDV-Dendrologie leergangen
De bedoeling van een ‘leergang’ is om onder leiding van een ervaren docent al lopend en pratend te kijken naar alle houtige gewassen die men tegenkomt, zowel in het openbaar groen als in particuliere tuinen. De leergangen zijn uitermate geschikt voor leden van de NDV die lid zijn geworden om plantenkennis op te doen. Niet alleen kennis van gewassen voorkomend in bijvoorbeeld botanische tuinen, maar juist de naamgeving en toepassing van het eenvoudige ‘spul’, het zogenaamde basis-sortiment.  Uw groeninstructeur is Cees van der Linden.

De leergangen staan los van elkaar en kunnen dus los van elkaar gelopen worden. Het zijn over het algemeen behoorlijke wandelexcursies. Goede conditie, goed schoeisel en kleding zijn daarom een must. Het moet gaan stromen van de regen wil een leergang de dag van tevoren bij u afgemeld worden.

De leergangen zijn van 10-16 uur. Het minimum per leergang is 8; het maximum 15 personen. De prijs van € 10 dient ter plekke contant te worden voldaan en is exclusief lunch, exclusief drank. Ook de reiskosten zijn voor eigen rekening.

Voor leergangendata en details klik hier.

Ik meld me aan voor, of heb een vraag over een NDV Leergang.