Incidentele uitgaven

Het boekje 'Stilte voor de storm?'
Het boekje ‘Stilte voor de storm?’

Stilte voor de storm?
De NDV organiseerde in 2009 een symposium onder de titel ‘Stilte voor de Storm?’ rond het thema ‘inheems versus uitheems’ in bomenland. Dit boekje bevat de uitgewerkte voordrachten van dit symposium.

Inhoud
– Voorwoord Wilbert L.A. Hetterscheid
1. Enkele overwegingen vooraf. Piet de Jong
2.
Dynamiek van bomen in natuur en cultuur. Piet C. de Jong
3. DNA en herkolonisatie van boomsoorten na de laatste ijstijd, een les voor de toekomst? Joukje Buiteveld
4. Veranderingen in de Nederlandse natuur in relatie tot klimaatverandering. Arnold J.H. van Vliet, Sara Mulder & Wichertje A. Bron
5. Autochtone bomen en struiken. Een waardevol en onmisbaar genetisch erfgoed. Bert N.C.M.. Maes
6. Exoten in de stad, zo gek nog niet! Jitze Kopinga
7. Exotenbeleid van het ministerie van LNV: een pragmatische benadering. Wiebe Lammers & Lysbeth van Brederode
8. Arboreta en exoten in Nederland: bewaren en uitbreiden. Wilbert L.A. Hetterscheid
9. De Nederlandse Dendrologische Vereniging en exotenbeleid: een standpunt. Wilbert l.A. Hetterscheid & Piet C. de Jong

Interesse? Het boek is hier te bestellen.