Cursusoverzicht

Cursus A
Basiscursus: “Inleiding tot de Dendrologie”

Deze cursus behandelt een deel van het veel toegepaste houtige sortiment. Aan de orde komen, naast de winter- en zomerkenmerken, de gebruikswaarden van gewassen, nomenclatuurregels en de plaats van de behandelde planten in het plantenrijk. U leert goed kijken en ontdekt de verwantschap tussen de gewassen.

Heeft u, of uw medewerkers, de cursus doorlopen dan kunt u de meeste houtige gewassen op geslachtsnaam brengen. Afhankelijk van de wensen van de groep kunnen, als extra, excursies worden georganiseerd.
De basiscursus wordt gegeven gedurende 12 dagdelen: verdeeld over maart -oktober (met een pauze in de zomer), waardoor aandacht mogelijk is voor winterkenmerken, bloei, herfstkleuren en vruchtdracht.
Een uitgereikte cursusmap biedt tijdens de cursus houvast.
Het boek ‘Dendrologie van de Lage Landen’ van J. de Koning e.a. wordt tijdens de cursus gebruikt om te leren determineren en om verwantschappen en herkomsten op te zoeken. Dit boek dient u zelf aan te schaffen.

In Amsterdam (Arboretum De Nieuwe Ooster) wordt deze cursus gegeven op donderdagavond van 19-22 uur.
In Eindhoven (Helicon) wordt deze cursus gegeven op donderdagavond van 19-22 uur.

Prijs: leden € 335,-; niet-leden € 375,-.
Voor cursusdata klik hier.

Cursus B
Gevorderdencursus Dendrologie
Deze cursus is een vervolg op de A-cursus en behandelt een breed en modern sortiment houtige gewassen. Aan de orde komen, naast de winter- en zomerkenmerken, vooral de gebruikswaarden van gewassen. U leert nog beter kijken en ziet de verwantschap tussen de gewassen, waardoor u soorten beter kunt plaatsen en beter gaat herkennen.

Heeft u, of uw medewerkers, de cursus doorlopen dan kunt u alle “normale houtige gewassen”‘ op soortnaam brengen. Afhankelijk van de wensen van de groep kunnen, als extra, excursies worden georganiseerd.
De B-cursus wordt gegeven op 6 dagdelen op de leslocatie (Rotterdam, Trompenburg), en drie hele zaterdagen op een locatie in Nederland, bijvoorbeeld een interessante gemeente of arboretum. Data zijn verdeeld over maart- oktober (met een pauze in de zomer), waardoor aandacht mogelijk is voor winterkenmerken, bloei, herfstkleuren en vruchtdracht.
De cursusmap van de A-cursus biedt tijdens de B-cursus houvast en wordt aangevuld met o.a. extra sortiment en lesstof.
Het boek ‘Dendrologie van de Lage Landen’ van J. de Koning e.a. wordt tijdens de cursus gebruikt om te determineren en om verwantschappen en herkomsten op te zoeken. Dit boek dient u zelf aan te schaffen.

In Rotterdam (Arboretum Trompenburg) wordt deze cursus gegeven op donderdagavond van 19-22 uur.

Prijs: leden € 335,-; niet-leden € 375,-.
Voor cursusdata klik hier.

Cursus C
Vervolgcursus Dendrologie

Deze cursus behandelt, naast dendrologie, de plantengeografie, over de verspreiding van planten, met daarin onderwerpen zoals: IJstijden, exoten, de verspreiding van planten- geslachten op het Noordelijk halfrond, de flora van China, Korea, Japan en Turkije. Deze cursus heeft een wetenschappelijk karakter, maar u ziet ook veel planten.
Plantentaxonomie – de leer van de plantensystematiek – wordt onderwezen door middel van onderwerpen als Classificatie (plantenordening), Fylogenie, APG (Angiosperm Phylogeny Group), Evolutie, DNA, Cladistiek en een uiteenzetting met de titel: Van soort tot cultivar.
Taxonomie en sortiment worden uitgebreid behandeld door b.v. de Betulaceae, de Coniferen, de Ericaceae, de Fagaceae en de Sapindaceae nader te bestuderen. Ook wordt aandacht besteed aan Morfologie (vorm en de bouw van organismen). Wederom komen winterkenmerken aan de orde.
Deze cursus vindt plaats op 6 zaterdagen van 10-16 uur, verdeeld over maart-oktober (met een pauze in de zomer).

In Doorn, bij het Von Gimborn Arboretum, wordt deze  Vervolgcursus Dendrologie gegeven. Voor deze cursus is in principe vereist dat u de ‘Gevorderdencursus Dendrologie’ heeft afgerond en een getuigschrift van deze cursus heeft ontvangen.

Nog twijfel? Lees dan de reactie van een C-cursist.

Prijs: leden € 335,-; niet-leden € 375,-.
Voor cursusdata klik hier.

Een cursus ‘op maat’
De NDV biedt de mogelijkheid een van de bovengenoemde cursussen op locatie, binnen uw gemeente, uw bedrijf, te laten plaatsvinden.

Wilt u dat uw medewerkers sortimentskennis krijgen of uitbreiden? Wilt u de rondleiders in uw tuin van voldoende bagage voorzien? Of wilt u met een groep geïnteresseerden kennis opdoen van bomen en struiken?

Neemt u voor overleg over een cursus op maat contact op met Jaap Smit, Voorzitter commissie scholing binnen de NDV, 06-30394483. Voor overige scholingsvragen kunt u contact opnemen met Ingrid van der Ven, scholingscoördinator, 06-51434278.

Wijzigingen voorbehouden.