Arboreta

Arboretum
Een arboretum is een verzameling bomen in een tuin of park. Het kan zijn aangelegd met verschillende doelen:
• kennis en materiaal vergaren voor boomkwekerijen of bosbouw
• een zuiver wetenschappelijke collectie
• educatie
• recreatie
• verfraaiing (begraafplaatsen, diergaarden, attractieparken, camping etc.)

Geschiedenis van het arboretum
De eerste arboreta werden door vorsten en rijke particulieren aangelegd met de bedoeling te pronken met hun welstand. Het wetenschappelijke aspect kreeg weldra de overhand. Aan het verzamelingaspect werden later ook reservaatdoeleinden verbonden en utilitaire aspecten. Zo werd en wordt in arboreta uitgeprobeerd hoe bomen uit andere klimaten zich in ons klimaat zullen gedragen. Ook begraafplaatsen, diergaarden en recreatieparken kunnen zich tot arboreta ontwikkelen.

Gespecialiseerde arboreta
Er zijn arboreta die zich specialiseren in één bepaald aspect. Een aantal voorbeelden:
• een pinetum is een arboretum met hoofdzakelijk coniferen;
• een populetum is een park van het geslacht Populus;
• een aceretum is een esdoornpark.