Stemformulier Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021

  De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 van de NDV zal vanwege COVID-19 anders plaatsvinden dan we gewend zijn.

  Het gebruikelijke ‘Witte Boekje’ is met Arbor Vitae 2021/1 naar alle NDV-leden gestuurd. In het Witte Boekje vindt u een nadere toelichting op de procedure, en de agenda met bijbehorende stukken.

  Het bestuur vraagt uw mening over:
  - de notulen van de ALV 2020;
  - het Beleidsplan 2021-2026;
  - het Jaarverslag 2020;
  - het Financiële Jaarverslag 2020;
  - de Begroting 2021;
  - de bestuurswisselingen.

  Tot en met 28 februari 2021 kunt u via onderstaand formulier uw stem uitbrengen, en kunt u vragen en opmerkingen aan het bestuur doorgeven. We moeten het helaas zonder de interactie van een fysieke bijeenkomst doen. Laat uw stem horen via onderstaand formulier!

  De stemresultaten en vragen en opmerkingen worden verzameld en geanonimiseerd aan het bestuur voorgelegd. Wij vragen u hieronder wel uw naam en e-mailadres in te vullen, om oneigenlijk gebruik van dit formulier te voorkomen.

  Het bestuur vergadert op 6 maart 2021 over de resultaten van deze ledenraadpleging. Het verslag van de bestuursvergadering met de stemresultaten en de reacties op vragen en opmerkingen worden per mail en via de website aan u doorgegeven.

  3. Gaat u akkoord met de notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020?*

  Eventuele vragen en/of opmerkingen over de notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020:

  4. Gaat u akkoord met het Beleidsplan 2021-2026?*

  Eventuele vragen en/of opmerkingen over het Beleidsplan 2021-2026:

  Welk punt uit het Beleidsplan 2021-2026 spreekt u ’t meest aan?

  5. Gaat u akkoord met het Jaarverslag 2020?*

  Eventuele opmerkingen en/of vragen over het Jaarverslag 2020:

  6. Gaat u akkoord met het Financiële jaarverslag 2020?*

  Eventuele opmerkingen en/of vragen over het Financiële jaarverslag 2020:

  7. Gaat u akkoord met de benoeming van de Kascommissie 2021?*

  8. Gaat u akkoord met de Begroting 2021?*

  Eventuele opmerkingen en/of vragen over de Begroting 2021 kunt u hieronder kwijt.

  9. Gaat u akkoord met de herbenoeming van aftredend en herkiesbaar bestuurslid Evelien Romme als algemeen bestuurslid?*

  10. Gaat u akkoord met de benoeming van Huib Sneep als vice-voorzitter?*

  11. Gaat u akkoord met de benoeming van Harry de Coo als secretaris?*

  12. Gaat u akkoord met de benoeming van Marrion Hoogenboom als algemeen bestuurslid?*

  13. Bij wijze van Rondvraag:
  Heeft u nog algemene of specifieke vragen of opmerkingen?
  Eventuele opmerkingen en/of vragen:

  Klik hieronder voor het verzenden van uw formulier.