Colofon

Website van de Nederlandse Dendrologische Vereniging

Bestuur
J.A.P.M. (Jos) Koppen, voorzitter (tel. 0182-616249)
Ing. J. (Jaap) Smit, vice-voorzitter; scholing (tel. 015-3613118)
Dr. R. (Roger) Bickerstaffe, secretaris (tel. 035-5382921)
J. (Johan) Mullenders, tweede secretaris (tel. 06-44324426)
Ir. H.J.M. (Harry) de Coo, penningmeester (tel. 06-83405314)
E. (Evelien) Romme, lid; activiteiten en ledencontacten (tel. 06-15395423)

Secretariaat
Houtweg 3, 1251 CR Laren NH;
E-mail: roger.bickerstaffe(@)dendrologie.nl

Penningmeester
Ir. H.J.M. (Harry) de Coo
Nieuwe Onnastraat 96,
8331 MC Steenwijk
E-mail: h.decoo(@)dendrologie.nl

ABN AMRO bankrekening: IBAN NL56 ANBNA 0526146078, BIC ABNANL2A, ten name van de NDV, Steenwijk

ING bankrekening, uitsluitend voor contributies NL 69 INGB 06736044705, BIC INGBNL2A, ten name van de NDV, Geldrop.

Activiteiten
Secretariaat
Johan Mullenders
Tel.06-44 32 44 26
E-mail: johan.mullenders(@)dendrologie.nl
Boxtelplein 21,
1324 XH  Almere

Scholing
Secretariaat
Jaap Smit
Tel. 06-30 39 44 83
E-mail: jaap.smit@cobra-adviseurs.nl

Bibliotheek
De bibliotheek bevindt zich in het ontvangstgebouw van Trompenburg Tuinen & Arboretum, Honingerdijk 86 in Rotterdam en is alleen te raadplegen na telefonische afspraak: Tel. 010-2330166. Uitlenen van boeken is niet mogelijk. De titellijst staat hier.