Categoriearchief: Aankondigingen van activiteiten

Sortimentsdag 20 januari 2018

Agenda KVBC/NDV
Zaterdag 20 januari 2018: Sortimentsdag

De eerste bijeenkomst voor zowel de KVBC als de NDV in 2018 is de jaarlijkse gezamenlijke Sortimentsdag. Voor de derde keer zullen, vooruitlopend op het verschijnen van Dendroflora, de auteurs hun artikelen toelichten. Onder voorbehoud zullen er presentaties worden verzorgd over Allium, Alnus, Vinca minor en Zelkova. De locatie van de bijeenkomst, het definitieve programma en de exacte aanvangstijd zijn nog niet bekend. Deze worden op een later tijdstip op de websites van de KVBC en NDV gepubliceerd.
Voor koffie en thee en lunch wordt aan deelnemers een bijdrage van € … ( volgt) gevraagd. Aanmelden voor KVBC-leden via info@kvbc.nl of bij het secretariaat. Aanmelden voor NDV-leden via de website.

Dendrologendag “Populier”, donderdag 14 september in Schijndel

De 76e Dendrologendag wordt gewijd aan het geslacht Populus. Het toenemende gebruik van de Populier vraagt om actuele kennis. De Nederlandse Dendrologische Vereniging, de gemeente Meierijstad en de Brabantse Populieren Vereniging laten in deze bijeenkomst een aantal deskundigen aan het woord over teelt, sortiment, gebruik van Populier en de toepassing van het hout. Ook de cultuur van het gebruik van populier in het karakteristieke landschap in de gemeente Meierijstad wordt toegelicht.

Programma

9:30 ontvangst met koffie, thee en worstenbroodje
10:00 opening en welkom door dagvoorzitter Jos Koppen
10:15 systematiek en sortiment Populier, inleider Hans Janssen
10:35  teelt Populier, inleider Jan Hendrickx
11:05  gebruikswaarde als stad- en laanboom, inleider Jaap Smit
11.50 uitleg opzet Proefveld Populier, inleider Sven de Vries
12:00 in groepen van 20 deelnemers: lunchen, volgen van 3 inleidingen en vervolgens het bezoeken van het Proefveld aan de Structuurweg. De 3 inleidingen worden verzorgd door  Wim Bekkers, Paul Copini en Job Wittens
15:15 afsluiting, boodschap aan deelnemers en organisaties door Sven de Vries. Hoe kunnen we elkaar versterken bij de promotie van de Populier? Wat hebben we daar voor nodig? Wat zijn de kansen? Aansluitend wordt het Populierenboek van auteur Hein van Iersel aangeboden aan oud-burgemeester van Schijndel Jet Eugster.  Een tweede Populierenboek zal door auteur Wim van Huijser worden gepresenteerd en toegelicht.
15:45 Afsluitend praatje van dagvoorzitter Jos Koppen
16.15 Einde en gelegenheid om na te praten met een drankje

Locatie: Schaapskooi, Martemanshurk 12, Schijndel. Er is daar voldoende ruimte om te parkeren. Reizigers met openbaar vervoer wordt verzocht met andere deelnemers mee te reizen. De schaapskooi is moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer.

Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dit kun je hier doen. Voor deelname aan de dag wordt een bijdrage gevraagd van €15,-, dit is inclusief koffie/thee en lunch. Contante betaling bij de ingang van de zaal. Er kunnen 120 mensen deelnemen. Wees er tijdig bij want vol is vol!

Organisatie: Nederlandse Dendrologische Vereniging, Gemeente Meierijstad en de Brabantse Populieren Vereniging.

Informatie: Harry de Coo, E h.decoo@dendrologie.nl of M 06 8340 5314

Tonny van der Plank nieuwe drager van bronzen S.G.A Doorenbospenning.
Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering van de NDV is tot haar eigen zeer grote verrassing Tonny van der Plank onderscheiden met de bronzen S.G.A Doorenbospenning. Tonny werd o.a. geroemd om haar groot enthousiasme voor de dendrologie en de mens. Zij zorgde dat nieuwe leden zich thuisvoelden binnen de vereniging. Tonny heeft 8 jaar in het bestuur gezeten en had zitting in de commissie voor het 75-jarig bestaan de NDV. Tonny altijd een vriendelijk woord voor een ieder en verzorgt jarenlang de bloemstukken voor de o.a de ledenvergadering.

 

 

Programma excursie Limburg 22 april

9.30  – 10.00 uur, ontvangst in café Aad Remunj, Herkenbosscherweg 10, Roermond door Pierre Theunissen en Martijn Essers. Koffie wordt aangeboden door NDV.
Parkeerplaats op de hoek Kapellerlaan-Parklaan. Dit is vlak bij de ingang van de Kapel in het Zand. Het café ligt + 50 m lopen vanaf de P-plaats.

10.00 uur, bezoek aan oude begraafplaats. Dit is 50 m lopen vanaf het café.
Het oude kerkhof is interessant qua bomenbestand, maar vooral vanwege zijn historie. Het is het oudste kerkhof van Roermond. Er is een Protestants deel, een deel zogenaamde “ongewijde” grond en 2 Joodse delen. Op de scheiding tussen Protestants en Katholiek deel staat het bekende grafmonument “met de handjes”.

12.00 uur, lunch in het café voor eigen rekening. Het is ook mogelijk om direct naar het volgende excursiepunt Kasteel Aerwinkel, Aerwinkelsallee 1, Posterholt te rijden.
Daar is een Gasterij waar men ook kan lunchen. Parkeren langs de toegangsweg.
Het is 30 à 40 minuten rijden van parkeerplaats hoek Kapellerlaan-Parklaan tot Kasteel Aerwinkel.

13.30 uur, rondleiding in het park van het kasteel. Langs de buitenrand van het park staan enkele interessante oude bomen; het binnendeel is ongeveer 30 jaar geleden aangeplant.
15.30 uur, einde rondleiding. Voor de liefhebbers brengen we nog een bezoek aan het Park van Kasteeltje Hattem. Hier is een hotel in gevestigd. In het park staan enkele bomen die honderden jaren oud zijn, met name een imposante Fagus orientalis. Het merendeel stamt echter uit 1962, het park heeft toen een grote restauratie ondergaan. Dit was ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Maasbrug. De oude was in de oorlog verwoest. Van 1945 tot 1962 heeft men gebruik gemaakt van een Baileybrug. In park Hattem staat ook het Nationaal Indië-monument.

De rondleiders: Pierre Theunissen, John Hannen (groendienst Gemeente Roermond). De geschiedenis van het oude kerkhof zal worden toegelicht door Marianne Vos.

OV: vanaf station Roermond: bus 63 richting Posterholt, halte Scheidingsweg en dan 5 min. lopen of bus 61 richting Echt, halte Kapel in t zand, 3 min. lopen.