Alle berichten van Johan Mullenders

Sortimentscursus-A -Trompenburg

Graag maak ik jullie attent  op de mogelijkheid jullie plantenkennis te vergroten De NDV en Trompenburg Tuinen & Arboretum organiseren deze cursus. Leden van de NDV worden van harte uitgenodigd voor de cursus die in november 2017 al start.
Cursus-infomatie:
Deze A-cursus behandelt een deel van het veel toegepaste houtige sortiment. Aan de orde komen, naast de winter- en zomerkenmerken, de gebruikswaarden van gewassen, nomenclatuurregels en de plaats van de behandelde planten in het plantenrijk. U leert goed kijken, determineert en ontdekt de verwantschap tussen de gewassen. Heeft u de cursus doorlopen dan kunt u de meeste houtige gewassen op geslachtsnaam brengen. Afhankelijk van de wensen van de groep worden, als extra, eventueel excursies worden georganiseerd, bijvoorbeeld naar andere botanische tuinen of in nader uit te zoeken stadswijken.
De cursus wordt afgesloten met een certificaat.
Marco Hoffman (plantentaxonoom en hoofdredacteur van het lesmateriaal) en Jaap Smit verzorgen deze cursus samen.
Data:
Er zijn twaalf lesavonden, telkens van 19:00 tot 22:00 uur. Meestal, als het licht het toestaat, lopen we deels in de tuin en volgen we theorie binnen. De lesdagen zijn in overleg met Trompenburg als volgt vastgesteld:
les datum
1 donderdag 23 november 2017
2 donderdag 7 december 2017
3 donderdag 11 januari 2018
4 donderdag 18 januari 2018
5 donderdag 29 maart 2018
6 donderdag 12 april 2018
7 donderdag 26 april 2018
8 donderdag 3 mei 2018
9 donderdag 13 september 2018
10 donderdag 27 september 2018
11 donderdag 11 oktober 2018
12 donderdag 25 oktober 2018

gratis parkeren op de
Honingerdijk 86 te Rotterdam
Goed bereikbaar met openbaar vervoer

Naslagwerk digitaal
Deelnemers krijgen een digitaal bestand van de cursus. Het lesmateriaal is geschikt voor gebruik op tablet of laptop en kan tevens dienen als naslagwerk.
Met het naslagwerk is het ook mogelijk planten die op een van de avonden onverhoopt niet aan bod komen, te bestuderen.

Prijzen:
Trompenburg stelt zijn locatie ter beschikking, waardoor de cursus voor vrijwilligers en medewerkers van Trompenburg Tuinen voordeliger wordt aangeboden.

De prijzen zijn als volgt:
Vrijwilligers en medewerkers van Trompenburg Tuinen & Arboretum € 325,-
Leden van de NDV € 335,-
Niet-leden, niet vrijwilligers € 375,-

Opgave
Opgave is alleen mogelijk door een mailtje te sturen aan de penningmeester van de NDV: h.decoo@dendrologie.nl
Pas na uw betaling aan de penningmeester van de NDV is uw inschrijving definitief. De rekening wordt digitaal verzonden door de penningmeester van de NDV.
Inschrijven op volgorde binnenkomst. De cursus gaat door bij minimaal twaalf deelnemers. Het maximum is gesteld op twintig deelnemers.

Weet u meer mensen die deze cursus zouden moeten of willen volgen? Schroom niet deze mail dan door te sturen.
Heeft u vragen of opmerkingen? Bel 06 30394483 of liever: mail naar jaap.smit@dendrologie.nl

Sortimentsdag 20 januari 2018

Agenda KVBC/NDV
Zaterdag 20 januari 2018: Sortimentsdag

De eerste bijeenkomst voor zowel de KVBC als de NDV in 2018 is de jaarlijkse gezamenlijke Sortimentsdag. Voor de derde keer zullen, vooruitlopend op het verschijnen van Dendroflora, de auteurs hun artikelen toelichten. Onder voorbehoud zullen er presentaties worden verzorgd over Allium, Alnus, Vinca minor en Zelkova. De locatie van de bijeenkomst, het definitieve programma en de exacte aanvangstijd zijn nog niet bekend. Deze worden op een later tijdstip op de websites van de KVBC en NDV gepubliceerd.
Voor koffie en thee en lunch wordt aan deelnemers een bijdrage van € … ( volgt) gevraagd. Aanmelden voor KVBC-leden via info@kvbc.nl of bij het secretariaat. Aanmelden voor NDV-leden via de website.

Dendrologendag “Populier”, donderdag 14 september in Schijndel

De 76e Dendrologendag wordt gewijd aan het geslacht Populus. Het toenemende gebruik van de Populier vraagt om actuele kennis. De Nederlandse Dendrologische Vereniging, de gemeente Meierijstad en de Brabantse Populieren Vereniging laten in deze bijeenkomst een aantal deskundigen aan het woord over teelt, sortiment, gebruik van Populier en de toepassing van het hout. Ook de cultuur van het gebruik van populier in het karakteristieke landschap in de gemeente Meierijstad wordt toegelicht.

Programma

9:30 ontvangst met koffie, thee en worstenbroodje
10:00 opening en welkom door dagvoorzitter Jos Koppen
10:15 systematiek en sortiment Populier, inleider Hans Janssen
10:35  teelt Populier, inleider Jan Hendrickx
11:05  gebruikswaarde als stad- en laanboom, inleider Jaap Smit
11.50 uitleg opzet Proefveld Populier, inleider Sven de Vries
12:00 in groepen van 20 deelnemers: lunchen, volgen van 3 inleidingen en vervolgens het bezoeken van het Proefveld aan de Structuurweg. De 3 inleidingen worden verzorgd door  Wim Bekkers, Paul Copini en Job Wittens
15:15 afsluiting, boodschap aan deelnemers en organisaties door Sven de Vries. Hoe kunnen we elkaar versterken bij de promotie van de Populier? Wat hebben we daar voor nodig? Wat zijn de kansen? Aansluitend wordt het Populierenboek van auteur Hein van Iersel aangeboden aan oud-burgemeester van Schijndel Jet Eugster.  Een tweede Populierenboek zal door auteur Wim van Huijser worden gepresenteerd en toegelicht.
15:45 Afsluitend praatje van dagvoorzitter Jos Koppen
16.15 Einde en gelegenheid om na te praten met een drankje

Locatie: Schaapskooi, Martemanshurk 12, Schijndel. Er is daar voldoende ruimte om te parkeren. Reizigers met openbaar vervoer wordt verzocht met andere deelnemers mee te reizen. De schaapskooi is moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer.

Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dit kun je hier doen. Voor deelname aan de dag wordt een bijdrage gevraagd van €15,-, dit is inclusief koffie/thee en lunch. Contante betaling bij de ingang van de zaal. Er kunnen 120 mensen deelnemen. Wees er tijdig bij want vol is vol!

Organisatie: Nederlandse Dendrologische Vereniging, Gemeente Meierijstad en de Brabantse Populieren Vereniging.

Informatie: Harry de Coo, E h.decoo@dendrologie.nl of M 06 8340 5314